Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

Glosar de termeni

serviciu mobil aeronautic (OR)

serviciu mobil aeronautic, destinat comunicaţiilor, inclusiv celor privind coordonarea zborului, în principal în afara rutelor aeriene civile naţionale şi internaţionale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu mobil aeronautic (R)

serviciu mobil aeronautic, rezervat comunicaţiilor privind siguranţa şi regularitatea zborului, în principal de-a lungul rutelor aeriene civile naţionale şi internaţionale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu mobil aeronautic prin satelit

serviciu mobil prin satelit, în care staţiile de sol mobile sunt la bordul navelor; staţiile ambarcaţiunilor de salvare şi staţiile radiobalizelor de localizare a sinistrelor pot participa, de asemenea, la acest serviciu.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu mobil aeronautic prin satelit (OR)

serviciu mobil aeronautic prin satelit, destinat comunicaţiilor, inclusiv celor privind coordonarea zborurilor, în principal în afara rutelor aeriene civile naţionale şi internaţionale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu mobil aeronautic prin satelit (R)

serviciu mobil aeronautic prin satelit, rezervat comunicaţiilor privind siguranţa şi regularitatea zborurilor, în principal de-a lungul rutelor aeriene civile naţionale şi internaţionale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu mobil maritim

serviciu mobil între staţiile de coastă şi staţiile de navă sau între staţii de navă sau între staţii de comunicaţii la bord asociate; staţiile ambarcaţiunilor de salvare şi staţiile radiobalizelor de localizare a sinistrelor, pot, de asemenea, participa la acest serviciu.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu mobil prin satelit

serviciu de radiocomunicaţii:
- între staţii de sol mobile şi una sau mai multe staţii spaţiale, sau între staţii spaţiale utilizate de către acest serviciu; sau,
- între staţii de sol mobile, prin intermediul uneia sau mai multor staţii spaţiale.
Acest serviciu mai poate cuprinde liniile fider necesare exploatării sale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu mobil terestru

serviciu mobil între staţii de bază şi staţii mobile terestre sau între staţii mobile terestre.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu poştal universal

furnizare permanentă a unui set de servicii poştale, de o calitate determinată, în toate localităţile de pe teritoriul ţării, la preţuri accesibile pentru toţi utilizatorii.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

serviciu public

serviciu, care condiţionează trei tipuri de interacţiuni, părţi componente ale guvernării electronice: interacţiunea “Guvern – Cetăţean” (G2C); interacţiunea “Guvern – Business” (G2B); interacţiunea “Guvern – Guvern” (G2G) cu subcategoria “Interacţiunea dintre Guvern şi angajaţii acestuia” (G2E).
(Reglementarea Tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)