Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Octombrie, 2020

Consultări pe pagina web

 

Nr.
Titlul documentului
Remarcă
1. proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la abrogarea Regulamentului „Prestări servicii de telegraf” aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică nr. 22/2001 Nota informativă
2. proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la aprobarea formularelor tip ale documentelor aferente procedurii autorizării desfășurării activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat. Nota informativă
3. proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație (HCA) cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 19 din 13.02.2009.  
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice prin e-mail la adresa electronică: office@anrceti.md, cu menţiunea Consultări, prin fax la numărul: +373 22 22-28-85, prin poştă sau direct la sediul Agenţiei pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, R. Moldova.

-