Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Martie, 2019

Consultări pe pagina web

Nr.
Titlul documentului
Remarcă
1.
Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de soluţionare a disputelor în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației  word:  pdf: 

Data la care a început consultarea publică a documentului:
04.03.2019
Data limită pentru primirea recomandărilor: 25.03.2019
Proiectul este însoțit de o Notă informativă
2.
- Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice  word:  pdf: 
- Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Ghidului de completare a formularelor rapoartelor statisticepentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice  word:  pdf: 

Data la care a început consultarea publică a documentului:
01.03.2019
Data limită pentru primirea recomandărilor: 22.03.2019
Proiectul Hotărârii este însoțit de o Notă informativă
3.
Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă efectuat de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației  word:  pdf: 

Data la care a început consultarea publică a documentului:
27.02.2019
Data limită pentru primirea recomandărilor: 21.03.2019
Proiectul este însoțit de o Notă informativă

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice prin e-mail la adresa electronică: office@anrceti.md, cu menţiunea Consultări, prin fax la numărul: +373 22 22-28-85, prin poştă sau direct la sediul Agenţiei pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, R. Moldova.

-