Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Autorizarea generală în sectorul poștal

Conform art. 33 alin.(1) din Legea nr.36/2016, furnizarea serviciilor poştale se realizează în condiţiile regimului de autorizare generală. Acest regim juridic stabileşte drepturi şi obligaţii specifice sectorului poștal şi permite furnizarea serviciilor poştale şi, după caz, stabilirea şi operarea reţelelor poştale pentru furnizarea unor astfel de servicii, fără obţinerea unei decizii explicite din partea ANRCETI înainte de a exercita drepturile care decurg din autorizarea generală.

Autorizarea generală permite persoanelor fizice sau juridice înregistrate în calitate de întreprinzător intrarea pe piața serviciilor poștale, prin notificarea ANRCETI privind intenția de a desfășura activităţi de furnizare a serviciilor poştale. Regimul de autorizare generală conferă persoanei fizice sau juridice care a depus notificarea dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului respectiv și de a încheia acorduri de utilizare a reţelei poştale publice.

Condiţiile autorizării generale pentru furnizarea serviciilor poştale prevăd:
a) respectarea de către furnizori a cerinţelor esenţiale;
b) prezentarea informaţiilor solicitate de ANRCETI în temeiul Legii nr.36/2016;
c) dispunerea de local pentru deservirea utilizatorilor, de echipament tehnic şi mijloace de transport necesare furnizării serviciilor.

Dreptul de a furniza servicii poştale se acordă cu condiţia ca persoana în cauză să îşi asume obligaţia de a respecta cerinţele esenţiale şi prevederile legale care reglementează aceste cerinţe esenţiale, inclusiv cele cuprinse în reglementările emise de către ANRCETI în baza Legii nr. 36/2016.

Cerinţele esenţiale reprezintă condiţii generale, fără caracter economic, prin care se impun cerinţe pentru furnizarea serviciilor poştale, constând în: respectarea confidenţialităţii corespondenţei, asigurarea securităţii reţelei poştale în ceea ce priveşte transportul produselor periculoase, precum şi, în cazuri justificate, protecţia datelor, protecţia mediului şi respectarea normelor de planificare a teritoriului. Protecţia datelor include protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea informaţiilor transmise sau stocate şi protecţia dreptului la viaţa privată.

Perfectarea documentelor în cadrul regimului de autorizare generală se realizează gratis, iar dreptul de a furniza servicii poştale în condiţiile regimului de autorizare generală este valabil fără vreo limitare în timp.

Mecanismul de autorizare generală a furnizării serviciilor poştale a fost pus în aplicare cu începere din 29 octombrie 2016, după șase luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.36/2016.

Ultima actualizare: 13/07/2023