Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Glosar de termeni

e-guvernare

concepţia de prestare a serviciilor de stat după principiul “ghişeului unic” prin intermediul web portalului unic. Nivelurile avansate oferă posibilitatea de a efectua relaţii financiare cu statul, de a utiliza sistemele informaţionale şi bancare.
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)

echipament (de emisie)

instalaţie complexă completă, care permite radiodifuzarea în eter a unui anumit program şi care se compune în principal din: emiţător (emiţători - cu sistem de însumarea puterilor etc.) tablouri de electroalimentare distribuţie, sistem de răcire tehnologică proprie, diplexor (multiplexor) etc., fider şi sistem radiant, instalate într-un amplasament bine definit.
(Reglementarea tehnică “Sisteme de televiziune prin eter şi prin cablu. Norme şi parametri”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

echipament radio

un produs sau o parte componentă relevantă a acestuia, capabil să comunice prin intermediul emisiei şi/sau recepţiei undelor radio, utilizînd spectrul alocat radiocomunicaţiilor terestre/spaţiale
(Reglamenarea tehnică "Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1274 din 23 noiembrie 2007)

echipament terminal

echipament sau o parte a acestuia care se conectează, direct sau indirect, la un punct terminal al reţelei, astfel încît permite transmiterea, prelucrarea şi recepţionarea informaţiei
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

echipament terminal de telecomunicaţii

un produs sau o parte componentă relevantă din acesta, care permite comunicaţia şi care este destinat să fie conectat direct sau indirect, prin orice mijloace, la interfeţele reţelelor publice de comunicaţii.
(Reglamenarea tehnică "Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1274 din 23 noiembrie 2007)

echipamente (hardware)

mijloace tehnice destinate sistemelor de calculatoare
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică)
 

Echo Replay

mesaj ICMP generat ca răspuns la o cerere ecou, şi este obligatorie pentru toate hosturile şi routerele.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

economie electronică (e-economie)

practicarea marketingului, vînzării sau furnizării bunurilor şi serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice
(Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").
 

ecranare

mijloc de delimitare a accesului clienţilor dintr-o multitudine la serverele din altă multitudine în vederea controlării fluxurilor informaţionale.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

educaţie electronică (e-educaţie)

utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în scopul eficientizării procesului de predare-învăţare şi dezvoltării aptitudinilor de autoinstruire pe întreg parcursul vieţii
(Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").