Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Glosar de termeni

factor de decizie

persoana care într-o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate, permanent sau provizoriu, în virtutea legii, prin numire, prin alegere sau în virtutea unei anumite însărcinări, este dotată cu drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice fie a acţiunilor de ordin administrativ şi de dispoziţie, economic şi organizatoric.
(Legea 1103/30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, Monitorul Oficial 166-168/1205, 31.12.2000)

FL-LRAIC

Forward-Looking Long-Run Average Incremental Cost
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRCETI nr. 14/1 din 27.04.2010 privind stabilirea principiilor Metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare)

flux al datelor

transport de date între constante sau fişiere, efectuat ca urmare a execuţiei unor instrucţiuni, proceduri, module de program sau programme
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică)
 

francare

modalitate de atestare a plăţii anticipate a tarifelor poştale prin utilizarea mărcilor poştale, a etichetelor autoadezive sau a impresiunilor obţinute prin tipărire sau ştampilare.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

frecvenţa asignată

centrul benzii de frecvenţe asignate unei staţii.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţiişi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

furnizarea reţelei de comunicaţii electronice

instalarea, operarea, gestionarea sau punerea la dispoziţia unui terţ autorizat a reţelei de comunicaţii electronice sau a infrastructurii asociate
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007)
 

furnizor acceptor

furnizor de servicii publice de telefonie la care se portează un număr deţinut, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotare, de către un alt furnizor de servicii publice de telefonie şi atribuit unui abonat.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

furnizor care originează apelul

furnizor de servicii publice de telefonie la care este conectat apelantul; în cazul utilizării serviciilor de selectare sau preselectare a transportatorului, furnizorul care originează apelul este considerat transportatorul selectat sau preselectat, iar, în cazul terminării apelurilor internaţionale, furnizorul care originează apelul este considerat furnizorul care operează comutatorul sau elementul echivalent (gateway) utilizat pentru traficul internaţional, aparţinînd primei reţele publice de comunicaţii electronice de pe teritoriul Republicii Moldova în care ajunge apelul internaţional.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

furnizor cu obligaţii de furnizare a accesului la bucla locală

furnizor cu obligaţii impuse prin decizii, de către Agenţie, în vederea furnizării către alţi furnizori a accesului la bucla / subbucla locală a reţelelor operate de el.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.659 din 04.03.2009, Monitorul Oficial nr.53-54/213 din 13.03.2009)

furnizor cu obligaţii de furnizare a interconectării

furnizor cu obligaţii impuse, prin lege şi/sau prin decizii adoptate de către Agenţie de a interconecta propriile reţele publice de comunicaţii electronice cu reţelele publice de comunicaţii electronice ale altor furnizori în vederea originării, tranzitării şi/sau terminării apelurilor şi/sau furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.659 din 04.03.2009, Monitorul Oficial nr.53-54/213 din 13.03.2009)