Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Glosar de termeni

LAN (Local Area Network)

reţea locală de comunicaţii de dimensiuni mici sau medii.
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)

licenţă

act ce atestă dreptul de utilizare a resurselor limitate (canale radio, frecvenţe radio, resurse de numerotare)
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

linia fider

radiolinia de la staţia de sol, amplasată într-un loc determinat, pînă la staţia spaţială sau înapoi, transmiţînd informaţia în serviciul radiocomunicaţii spaţiale, altul decît serviciu fix prin satelit. Locul determinat poate fi într-un punct determinat fix sau în oricare punct fix în limitele zonelor determinate.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

linii publice închiriate analogice

conform standardelor tehnice elaborate de ETSI, liniile închiriate analogice sînt împărţite în următoarele categorii: a) linii de calitate obişnuită (A2O, A4O) cu 2 sau 4 fire; b) linii de calitate specială (A2S, A4S) cu 2 sau 4 fire.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

linii publice închiriate digitale

setul minim de linii digitale închiriate pentru care se impun caracteristici tehnice minimale se refera la următoarele categorii de linii închiriate: a) linii închiriate digitale fără restricţii, cu debit binar de 64 kbit/s (D64U); b) linii închiriate digitale cu debit binar multiplu de 64 kbit/s (D64M); c) linii închiriate digitale pentru fluxuri de 2048 kbit/s nestructurate (D2048U); d) linii închiriate digitale pentru fluxuri de 2048 kbit/s structurate (D2048S).
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

LRIC (FL-LRIC)

Long-Run Incremental Cost (Forward-Looking Long-Run Incremental Cost)
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRCETI nr. 14/1 din 27.04.2010 privind stabilirea principiilor Metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare)