Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Aprilie, 2024

Evoluția pieței de servicii poștale

În temeiul Legii comunicaţiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016, ANRCETI a impus furnizorilor de servicii poștale, prin Hotărârea Consiliului său de Administrație nr. 33 din 13.10.2021, obligația de a-i transmite informații statistice în vederea realizării rapoartelor statistice cu privire la furnizarea serviciilor poștale. Hotărârea stabilește că furnizorii vor transmite ANRCETI informațiile respective trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare.

Prin aceeași hotărâre, Consiliul de Administrație al ANRCETI a aprobat Formularul raportului statistic al furnizorului de rețele și/sau servicii poștale și Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularului respectiv. Ambele documente sunt disponibile în Pagina furnizorului a site-ului oficial al ANRCETI, secțiunea Formular statistic servicii poștale.

Formularul respectiv poate fi descărcat de către furnizorii de servicii poștale de pe pagina web oficială a ANRCETI, apoi completat și transmis ANRCETI.

Datele statistice prezentate de către furnizori vor fi utilizate de ANRCETI pentru evaluarea tendințelor de pe piața serviciilor poștale și pentru elaborarea rapoartelor statistice anuale privind evoluţia acestei pieţe. Rapoartele respective vor fi disponibile în secțiunea Rapoarte statistice anuale a paginii web oficiale a ANRCETI.

Informaţii suplimentare le puteți obține la tel: 022 251 331 sau la e-mail: elena.nedin@anrceti.md.

Ultima actualizare: 14/04/2023