Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Linie instituţională - 080080080 (apel gratuit)

Începând cu 1 iulie 2014, printr-un ordin al directorului ANRCETI, Linia verde a ANRCETI 080080080 a fost redenumită în Linie telefonică instituţională din cadrul ANRCETI şi funcţionează în baza unui Regulament, care stabileşte regulile de gestionare a acestei linii telefonice.

Linia telefonică poate fi utilizată de către cetăţeni pentru a solicita informaţii şi consultări ce vizează domeniul de activitate a ANRCETI, precum şi pentru a furniza informaţii despre comiterea unor fapte de comportament corupțional, comise de angajaţii ANRCETI .

Solicitările de informaţii şi de consultări sunt recepţionate, înregistrate într-un registru de evidenţă a apelurilor de acest tip şi direcţionate după competenţă responsabililor din cadrul subdiviziunilor ANRCETI, desemnaţi în acest scop prin ordinul directorului ANRCETI. Dânşii dau răspunsuri la solicitările de informaţii şi întrebările cetăţenilor, oferindu-le, totodată, recomandări pentru soluţionarea problemelor semnalate.

Apelurile ce conţin informaţii şi/sau sesizări despre faptele de comportament corupţional, comise de angajaţii ANRCETI, vor fi recepţionate şi direcţionate conform unei proceduri speciale stabilite de Regulament.

Responsabilii de gestionarea liniei telefonice pentru informare 080080080 au obligaţia să nu divulge informaţiile recepţionate, datele cu caracter personal ale apelanţilor, precum şi datele ce reprezintă secret comercial. Informaţiile furnizate de către apelanţi pot fi utilizate de către responsabilii din cadrul ANRCETI strict în interes de serviciu.

Numărul 080080080 poate fi apelat fără plată din orişicare localitate a republicii atât din reţelele de telefonie fixă, cât şi din reţelele de telefonie mobilă. Apelurile la acest număr sunt recepţionate de luni până vineri, între orele 8.00 – 12.00 şi 13.00 - 17.00.

 

Ultima actualizare: 3/11/2020