Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

Sergiu Gaibu Marian Pocaznoi Silvia Bojoga Direcția Generală Gestiune Spectru și Mentenanță Tehnică Direcția Monitorizare Spectru Serviciul Reglementare Spectru Direcția Administrativă și Mentenanță Tehnică Serviciul Mentenanță Tehnică Serviciul asigurare transport Serviciul Logistic Direcția Juridică Autorizare și Control Serviciul Control Serviciul Juridic și Contencios Serviciul Autorizare și Administrare Resurse Limitate Direcția Dezvoltare Strategică și Relații Externe Serviciul Financiar Contabil Direcția Tehnologii Informaționale Secția Evaluare și Conformitatea Produselor Direcția Administrare Instituțională Laborator Direcția Reglementare și Analiză Serviciul Analiză și Studii de Piață Serviciul Acces și Interconectare Serviciul Statistică și Analiză Direcția Relații Publice și Protocol Serviciul Protecția Consumatorului Cancelarie și Protocol

Ultima actualizare: 17/04/2024