Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Hotărîri de Guvern

Nr. doc. / Data publicarii Titlu
H.G. nr. 987 din 22.12.2020 Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025 și a valorilor minime de expunere a blocurilor generice de frecvență pentru alocare prin procedura de selectare competitivă
H.G. nr. 643 din 17.12.2019 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
H.G. nr. 380 din 25.04.2018 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control
H.G. nr. 379 din 25.04.2018 Hotărâre cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor
H.G. nr. 212 din 04.05.2017 Hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
H.G. nr. 1472 din 30.12.2016 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019
H.G. nr. 1457 din 30.12.2016 Hotărâre pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale
H.G. nr. 1454 din 30.12.2016 Hotărâre cu privire la aprobarea caracteristicilor rețelei poștale a furnizorului de serviciu poștal universal
H.G. nr. 1453 din 30.12.2016 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de folosire a reţelelor poştale pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă majoră şi de stare excepţională
H.G. nr. 1434 din 29.12.2016 Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizarepartajată a infrastructurii fizice
H.G. nr. 1237 din 11.11.2016 (Abrogată) Hotărâre cu privire la aprobarea Mecanismului de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal
H.G. nr. 1226 din 09.11.2016 Hotărâre cu privire la standardele de calitate în ceea ce priveşte serviciul poştal universal
H.G. nr. 967 din 09.08.2016 Hotărâre cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
H.G. nr. 811 din 29.10.2015 Hotărâre cu privire la Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020
H.G. nr. 240 din 08.05.2015 Hotărâre pentru aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră
H.G. nr. 857 din 31.10.2013 Hotărâre cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020
H.G. nr. 560 din 24.07.2013 Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020
H.G. nr. 116 din 11.02.2013 Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-2020
H.G. nr. 365 din 06.06.2012 (Abrogată) Hotărâre cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă
H.G. nr. 1077 din 17.11.2010 Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013
H.G. nr. 78 din 12.02.2010 (Abrogată) Hotărâre privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii
H.G. nr. 689 din 13.11.2009 (Abrogată) Hotărâre cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor
H.G. nr. 974 din 12.08.2008 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova
H.G. nr. 905 din 28.07.2008 (Abrogată) Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
H.G. nr. 660 din 02.06.2008 (Abrogată) Hotărâre cu privire la implementarea serviciilor de comunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G)
H.G. nr. 558 din 30.04.2008 Hotărâre cu privire la Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
H.G. nr. 1274 din 23.11.2007 (Abrogată) Hotărâre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”
H.G. nr. 844 din 26.07.2007 Hotărâre cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice
H.G. nr. 23 din 18.01.2019 Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative
H.G. nr. 733 din 28.06.2006 Hotărâre cu privire la Concepţia guvernării electronice
H.G. nr. 632 din 08.06.2004 Hotărâre despre aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova
H.G. nr. 707 din 14.07.2000 Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costurilor şi tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea de Stat "Radiocomunicaţii"
H.G. nr. 544 din 12.06.1997 Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova şi a Regulamentului Comisiei de stat pentru frecvenţe radio a Republicii Moldova
Ultima actualizare: 14/02/2024