Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

01 Decembrie, 2021

Ghiduri pentru furnizori

GHIDUL PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR MOBILE PROVIZORII PENTRU DESERVIREA MANIFESTĂRILOR ŞI EVENIMENTELOR PUBLICE

GHIDUL VIITORULUI FURNIZOR: PROCEDURA DE AUTORIZARE GENERALĂ

GHID PRIVIND ÎNCHEIEREA ŞI CONŢINUTUL MINIM AL CONTRACTELOR CE AU CA OBIECT FURNIZAREA DE SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE

GHID PENTRU ELABORAREA PROCEDURII PRIVIND SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR UTILIZATORILOR DE SERVICII POȘTALE

GHID PRIVIND DEPUNEREA NOTIFICĂRILOR/CERERILOR PENTRU ELIBERAREA ACTELOR PERMISIVE DE CĂTRE ANRCETI

Ultima actualizare: 16/11/2020