Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Glosar de termeni

notificare

declaraţie, depusă de către o persoană fizică sau juridică către autoritatea de reglementare, ce cuprinde intenţia de a începe furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice sau poştale şi un set minim de informaţii necesare pentru a ţine Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice și poştale.
(Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

număr cu acces gratuit pentru apelant (Freephone)

număr nongeografic a cărui apelare nu presupune plata unui tarif de către apelant indiferent de reţeaua de comunicaţii electronice din care este originat apelul, tariful fiind achitat de către apelat.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

număr de abonat (SN – subscriber number)

secvenţă de cifre din numărul naţional semnificativ care urmează codul naţional de destinaţie.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

număr de acces universal

număr nongeografic care permite abonaţilor să recepţioneze apeluri prin intermediul unui număr unic la diferite puncte terminale ale aceleiaşi reţele de comunicaţii electronice, conform indicaţiilor de rutare furnizate de abonat.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

număr de rutare

număr specific suplimentar utilizat în cadrul reţelelor publice de telefonie în scopul rutării corecte a apelurilor către un număr portat.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

număr geografic

număr din cadrul Planului naţional de numerotare, în structura căruia o parte din cifre au semnificaţie geografică şi se utilizează pentru dirijarea apelurilor spre amplasarea fizică a punctului terminal al reţelei
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

număr independent de locaţie

număr nongeografic din PNN utilizat pentru furnizarea accesului la reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice în puncte terminale fixe sau nomade.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

număr internaţional

număr format din codul de ţară al Republicii Moldova şi numărul naţional semnificativ, precedate de prefixul internaţional.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

număr naţional

număr format din prefixul naţional urmat de numărul naţional semnificativ.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)

număr naţional semnificativ (N(S)N – National (Significant) Number)

secvenţă de cifre formată din codul naţional de destinaţie şi numărul de abonat.
(Ordinul MTIC cu privire la aprobarea Planului Naţional de Numerotare nr.15 din 04.03.2010)