Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

Reclamații

În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr.36/2016, furnizorii de servicii poştale au obligaţia să stabilească o procedură transparentă, simplă şi necostisitoare de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveşte pierderea, furtul, deteriorarea, parţială ori totală, ale trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor. Procedura respectivă urmează să fie remisă de către furnizori ANRCETI pentru aprobare.

Răspunderea furnizorilor de servicii poştale față de utilizatori pentru paguba care rezultă din pierderea ori deteriorarea totală sau parţială a trimiterii poştale survenită din momentul depunerii acesteia la oficiul poştal sau la punctul de acces şi până la livrarea către destinatar este stabilită în art. 14 din Legea nr.36/2016.

Pentru serviciile poştale deschise concurenţei, termenul de depunere a reclamaţiilor se stabileşte prin contract încheiat între furnizorul de servicii poştale şi utilizator, dar nu poate fi mai mic de 30 de zile, şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.

Pentru serviciile din sfera serviciului poştal universal, utilizatorul poate adresa furnizorului de serviciu poştal universal Î.S. „Poșta Moldovei” reclamaţii prealabile pentru trimiterile poştale interne în termen de 6 luni, iar pentru trimiterile poştale internaţionale – în termenul stabilit prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Termenul se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.

Furnizorul de serviciu poştal universal va examina şi va răspunde la reclamaţiile utilizatorilor în cel mai scurt timp posibil, care nu va depăşi 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei pentru trimiterile poştale interne, iar pentru trimiterile poştale internaţionale – termenul stabilit prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de serviciu poştal universal nu a fost soluţionată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauză poate adresa o reclamaţie prealabilă ANRCETI pentru soluţionarea reclamaţiei sale. Decizia ANRCETI privind reclamaţia utilizatorului poate fi contestată în instanţa de judecată.

Mai multe informații despre procedura de examinare a reclamațiilor de către ANRCETI le puteți obține la tel. 022 251 364 sau prin e-mail: stela.iacob@anrceti.md.

Ultima actualizare: 20/06/2018