Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Date generale

ANRCETI menţine un contact permanent cu industria, utilizatorii finali de servicii de comunicații electronice şi de servicii poștale, cu societatea civilă și mass-media, prin intermediul paginii sale web oficiale şi prin mijloace pro-active de informare și comunicare:
- redactarea și difuzarea știrilor/comunicatelor de presă;
- oferirea răspunsurilor detaliate la întrebări punctuale parvenite de la participanţii la piaţa de comunicaţii electronice și de servicii poștale, reprezentanții societății civile și mass media;
- organizarea și/sau participarea la evenimente cu scop de informare şi consultare.

ANRCETI dezvoltă comunicarea cu furnizorii de comunicații electronice și de servicii poștale prin asigurarea condiţiilor necesare pentru participarea acestora la procesul de consultare publică a proiectelor de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie şi la ședințele de aprobare a actelor respective, organizarea şedinţelor de lucru axate pe probleme de actualitate privind reglementarea activităților în domeniile din competența sa, informarea acestora prin intermediul paginii sale web oficiale.

În comunicarea sa cu utilizatorii finali de servicii de comunicații electronice și de servicii poștale ANRCETI pune accentul pe informarea și consultarea acestora asupra drepturilor și obligațiilor ce le au în raport cu furnizorii, pe examinarea petiţiilor, soluţionarea reclamațiilor parvenite și a litigiilor dintre furnizori şi utilizatorii finali de servicii.

În același timp, ANRCETI informează permanent, prin publicații în mass-media, participanţii la piaţa de comunicaţii electronice și de servicii poștale, reprezentanții societății civile și ai mass media despre iniţiativele, proiectele, deciziile şi activităţile ei de interes public, astfel încât persoanele interesate să beneficieze de informaţii utile despre reglementările ANRCETI, noutăţile şi situaţia din sectoarele reglementate de ea.

ANRCETI conlucrează cu reprezentanții mass-media respectând principiul transparenţei, precum şi prevederile Legii privind accesul la informaţie.

Jurnaliştii care doresc să obţină informaţii despre activitatea ANRCETI pot adresa întrebări la telefoanele 022 251 306 și 022 251 364, la fax 022 222 885 sau la adresa de e-mail office@anrceti.md.

Ultima actualizare: 19/09/2016