Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Glosar de termeni

obiect al bazei de date

element al bazei de date dotat cu anumite caracteristici şi care reacţionează într-un mod special la anumite evenimente din exterior.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date în procesul de prestare serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

obligaţii specifice preventive

obligaţii impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă astfel încît aceşti furnizori să nu poată utiliza puterea lor de piaţă pentru constrîngerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa relevantă sau pe pieţele adiacente.
(Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.55 din 29 decembrie 2008)

ofertă

document, în formă scrisă, întocmit în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini şi transmis de către un candidat la concurs, prin care acesta se angajează să organizeze, opereze, administreze şi întreţină baza de date centralizată, să coordoneze şi controleze procesul de portare a numerelor în mod centralizat.
(Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr. 13 din 05.06.2012)

ofertă de referinţă

ofertă tehnică şi comercială care conţine termene şi condiţii de interconectare şi/sau acces, prin intermediul căreia un furnizor îşi asumă obligaţia de a include în orice acord de interconectare sau de acces un set minim de obligaţii puse în sarcina sa
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

oficiu poştal

unitate poştală deschisă publicului pentru prestarea serviciilor poştale.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

originare de apel

serviciu care asigură transmisia semnalului de la un punct terminal al unei reţele către un punct de interconectare.
(Regulamentul cu privire lainterconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)