Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

29 Septembrie, 2023

Proiecte în derulare

 

Nr.
Titlul documentului
Perioada de consultare pe site-ul Agenţiei  
Etape de definitivare a documentului
1. Proiectul pentru modificarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI (HCA) nr. 58/2010; 14.02.2023 - 06.03.2023 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
2. Proiectul pentru modificarea Condițiilor generale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, aprobat prin HCA nr. 38/2008; 14.02.2023 - 06.03.2023 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
3. Proiectul pentru modificarea HCA nr. 59/2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare. 14.02.2023 - 06.03.2023 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
4. Proiectul pentru modificarea Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 42/2020 03.02.2023 - 24.02.2023 Aprobat și transmis spre înregistrare Ministerului Justiției
5. Proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și prestarea de către ANRCETI a serviciilor publice în domeniile de competență 03.02.2023 - 24.02.2023 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
6. Proiectul privind aprobarea Condițiilor speciale tip de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvențe 17,3-20,2 GHz și 27,5-30,0 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin satelit geostaționar/nongeostaționar, destinate transmisiilor de date 27.03.2023 - 14.04.2023 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
7. Proiectul privind aprobarea Condițiilor speciale tip de licență pentru utilizarea frecvențelor/canalelor radio din benzile de frecvențe 10,7-12,75 GHz și 14,0-14,5 GHz în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații prin satelit geostaționar, destinate transmisiilor de date 27.03.2023 - 14.04.2023 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI

Notă:
Proiectele plasate în secţiunea “Proiecte în derulare“ reprezintă versiuni preliminare ale unor acte de reglementare care urmează să fie aprobate de CA al ANRCETI. Documentele adoptate de CA al ANRCETI pot fi accesate pe site-ul Agenţiei, în secţiunea Hotărâri ale Consiliului de administraţie din compartimentul „Legislaţie”.

Ultima actualizare: 18/04/2023