Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

13 August, 2022

Proiecte în derulare

 

Nr.
Titlul documentului
Perioada de consultare pe site-ul Agenţiei  
Etape de definitivare a documentului
1. Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea Condiţiilor speciale tip de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor/multiplexelor cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune pdf; 10.07.2020 - 31.07.2020 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
2. Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [470-694 MHz] în scopul furnizării rețelelor/multiplexelor cu acoperire regională și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune pdf; 10.07.2020 - 31.07.2020 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
3. Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru eliberarea licenţelor pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării rețelelor/multiplexelor și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune pdf; 10.07.2020 - 31.07.2020 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
4. Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea Caietului de sarcini al concursului pentru eliberarea licenţei pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelei/multiplexului național C și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune pdf; 10.07.2020 - 31.07.2020 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
5. Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea Condiţiilor speciale de licenţă pentru utilizarea frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe [174-230 MHz] în scopul furnizării rețelei/multiplexului național C și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în sistem digital terestru de televiziune pdf; 10.07.2020 - 31.07.2020 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
6. Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md pdf; 10.07.2020 - 31.07.2020 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
7. Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea listelor de verificare aplicabile pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației pdf; 08.07.2020 - 28.07.2020 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
8. Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniile de activitate atribuite în competența Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației pdf; 08.07.2020 - 28.07.2020 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
9.
Proiectului pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 27/2010 privind aprobarea Procedurii de administrare a resurselor tehnice.word:  pdf: 
 
26.11.2019 - 10.12.2019
 
La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
10.
- Proiectul de Analiză a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă, Iteraţia V (2019)  word:  pdf: 
- Proiectul de Analiză a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele propriide telefonie mobilă Iteraţia V (2019)  word:  pdf: 
- Proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţeaua proprie de telefonie fixă (piaţa nr. 3) și ale pieței de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă (piaţa nr. 7)
03.06.2019 – 21.06.2019 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
11. Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Cerințelor referitoare la implementarea măsurilor minime de securitate și integritate a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului  word:  pdf:  07.05.2019 – 29.05.2019 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
12. Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind stabilirea condițiilor de tarifare a apelurilor spre numere scurte din blocul de numere 1300-1319  word:  pdf:  17.04.2019 – 16.05.2019 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI
13.
Proiectul de hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de soluţionare a disputelor în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației  word:  pdf: 
04.03.2019 – 25.03.2019 La etapa de pregătire pentru aprobare de către Consiliul de Administrație al ANRCETI

Notă:
Proiectele plasate în secţiunea “Proiecte în derulare“ reprezintă versiuni preliminare ale unor acte de reglementare care urmează să fie aprobate de CA al ANRCETI. Documentele adoptate de CA al ANRCETI pot fi accesate pe site-ul Agenţiei, în secţiunea Hotărâri ale Consiliului de administraţie din compartimentul „Legislaţie”.

Ultima actualizare: 19/05/2022