Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Mai, 2024

Glosar de termeni

garanţie contractuală

garanţie bancară pentru asigurarea bunei execuţii a obligaţiilor administratorului bazei de date centralizate, stipulate în acordul de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate.
(Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr. 13 din 05.06.2012)

garanţie de participare la concurs

sumă de bani care este transferată organizatorului concursului de către candidatul la concurs împreună cu oferta şi care asigură validitatea acestei oferte.
(Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr. 13 din 05.06.2012)

gestionarea configuraţiilor

procesul de identificare şi determinare a elementelor de evidenţă din sistem, a înregistrărilor şi a rapoartelor privind statutul elementelor de evidenţă şi solicitărilor de modificare, precum şi de verificare a plenitudinii şi corectitudinii elementelor de evidenţă.
(Reglementarea Tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

gestiunea spectrului de frecvenţe radio

ansamblul de proceduri administrative, juridice şi tehnice necesare pentru a asigura exploatarea staţiilor de radiocomunicaţii ale diferitor servicii în condiţii de compatibilitate electromagnetică.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

ghişeu unic

punct unic de acces al utilizatorilor la informaţie şi serviciile prestate de autorităţile publice în cadrul procesului de e-guvernare, distribuite în spaţiul resurselor informaţionale şi a serviciilor publice.
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)

guvernare electronică (e-guvernare)

activităţile de guvernare realizate în baza utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii
(Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").