Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

solicitare de deservire

orice incident ce nu reprezintă un defect în funcţionarea infrastructurii.
(Reglementarea Tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

solicitare de modificare

forma utilizată pentru înscrierea datelor despre solicitarea de modificare pentru orice element de evidenţă a infrastructurii sau pentru procedurile şi elementele legate de această infrastructură.
(Reglementarea Tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

soluţie de ocolire

metoda ce permite înlăturarea incidentelor sau a problemelor cu ajutorul unei decizii sau metode temporare, datorită căreia clientul nu mai depinde de un anumit aspect al serviciului legat de problemă.
(Reglementarea Tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

soluţie permanentă

soluţie, aplicarea căreia înlătură cauza de bază a problemei apărute.
(Reglementarea Tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

soluţionarea problemei

procesul înlăturării problemei pe calea elaborării şi aplicării unei soluţii permanente.
(Reglementarea Tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

spaţiul furnizorului

imobil deţinut de furnizor, în care se includ: clădiri, alte construcţii, precum şi terenul neconstruit.
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)

spectru de frecvenţe radio

porţiune a spectrului electromagnetic care cuprinde undele radio ale căror frecvenţe sînt situate între 9 kHz şi 3000 GHz
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

spectrul de frecvenţe

undele radio în banda de frecvenţe între 9 kHz şi 3000 GHz, care se propagă fără ghid artificial.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

standard de difuziune

totalitatea parametrilor normativi, ce determină sistemul de difuziune.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

staţie

unul sau mai multe emiţătoare sau receptoare sau o combinaţie de emiţătoare şi receptoare, cuprinzînd şi echipamentele accesorii necesare, pentru a asigura un serviciu de radiocomunicaţii, sau un serviciu de radioastronomie, într-un amplasament dat. Fiecare tip de staţie se defineşte după serviciul de radiocomunicaţii în care ea operează permanent sau temporar.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)