Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Octombrie, 2021

Serviciul poștal universal

Art. 21 din Legea nr.36/2016 statuează că orice persoană fizică sau juridică are dreptul să beneficieze de serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal. Serviciul poştal universal reprezintă furnizarea permanentă a unui set de servicii poştale, de o calitate determinată, în toate localităţile de pe teritoriul ţării, la preţuri accesibile pentru toţi utilizatorii. Accesul oricărei persoane fizice sau juridice la serviciul poştal universal este garantat pe întreg teritoriul ţării în condiţii nediscriminatorii.

Legea nr.36/2016 stabilește setul de servicii din sfera serviciului poștal universal, modul de finanțare a acestui serviciu, cerințele și condițiile pe care trebuie să le asigure furnizorul de serviciu poștal universal la furnizarea serviciilor respective.

Serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal sunt următoarele:
a) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea trimiterilor poştale interne şi internaţionale cu o greutate de până la 2 kg;
b) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea coletelor poştale interne şi internaţionale cu o greutate de până la 10 kg;
c) distribuirea coletelor poştale cu o greutate de până la 20 kg, expediate din afara teritoriului Republicii Moldova către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
d) serviciul de trimitere recomandată internă sau internaţională;
e) serviciul de trimitere cu valoare declarată internă sau internaţională;
f) colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea cecogramelor interne şi internaţionale cu o greutate de până la 7 kg.

Prin Legea nr.36/2016, furnizor de serviciu poștal universal a fost desemnată Î.S. ”Poșta Moldovei”, aceasta având obligația să asigure condiţiile prevăzute în lege pentru furnizarea serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal. Totodată, Î.S. ”Poșta Moldovei” a fost desemnată în calitate de operator oficial pe teritoriul Republicii Moldova pentru furnizarea serviciilor poştale potrivit tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi conform Legii nr.36/2016.

Finanţarea serviciului poştal universal prestat de Î.S. ”Poșta Moldovei” se efectuează prin acordarea acestui furnizor a dreptului exclusiv de furnizare a serviciilor poştale rezervate. Prin art. 28 din Legea nr.36/2016, furnizorului de serviciu poştal universal i-a fost rezervat dreptul de furnizare a serviciilor poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă interne şi internaţionale a căror greutate este mai mică de 350 g. Conform aceluiași articol, alți furnizori au dreptul furnizării serviciilor poştale din categoria celor rezervate sub condiția că tarifele lor pentru aceste servicii să fie de 5 ori mai mari decât tarifele stabilite de furnizorul de serviciu universal poștal pentru trimiterile de corespondență din prima treaptă de greutate.

Legea nr.36/2016 statuează că mecanismul de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal are la bază următoarele principii generale de funcţionare:
• definirea categoriei trimiterilor poştale pentru serviciile poştale rezervate,
• stabilirea segmentului de greutate a trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale rezervate,
• asigurarea nivelului stabilit al tarifului pentru serviciile rezervate.

Acest mecanism are drept scop diminuarea impactului eventualelor pierderi financiare înregistrate de Î.S. ”Poșta Moldovei”, în calitatea sa de furnizor de serviciu poștal universal, desemnat prin Legea nr. 36/2016. Proiectul mecanismului de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal a fost elaborat de ANRCETI și ulterior aprobat, conform prevederilor Legii nr.36/2016, de către Guvern. Documentul respectiv poate fi accesat aici.

Mecanismul sus-menționat stabilește modul de calcul și procedura de compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal. Calculele respective vor fi efectuate de către Î.S. ”Poșta Moldovei” în conformitate cu metodologia de repartizare a costurilor de producție pentru serviciile poștale rezervate și nerezervate, metodologie care a fost aprobată de Consiliul de Administrație al ANRCETI prin hotărârea sa nr. 24 din 29.09.2016.

Ultima actualizare: 2/12/2020