Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Glosar de termeni

radiocomunicaţii

telecomunicaţii realizate prin intermediul undelor radioelectrice.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

radiocomunicaţii spaţiale

orice radiocomunicaţii asigurate prin intermediul uneia sau mai multor staţii spaţiale, sau prin intermediul unuia sau mai multor sateliţi reflectorizanţi, sau a altor obiecte spaţiale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

radiocomunicaţii terestre

oricare radiocomunicaţii, altele decît radiocomunicaţiile spaţiale sau radioastronomia.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

radiodeterminare

determinarea poziţiei, a vitezei sau a altor caracteristici ale unui obiect, şi/sau obţinerea de informaţii privind aceşti parametri, prin intermediul propagării undelor radio.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

radiolocaţie

radiodeterminare utilizată în alte scopuri decît cel al radionavigaţiei.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

radionavigaţie

radiodeterminare utilizată în scopul navigaţiei, inclusiv depistarea obiectelor obstructive.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

rapoarte financiare separate

rapoarte financiare întocmite pe baza evidenţei contabile separate în conformitate cu cerinţele prezentelor instrucţiuni. În lipsa unei menţiuni în instrucţiuni, termenii folosiţi în Rapoartele financiare separate vor avea înţelesul acordat de legislaţia din domeniul comunicaţiilor electronice şi în cea financiar-contabilă.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind implementarea de către S.A.”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune nr.18 din 12.07.2011)

rata de conectare cu succes

rata de conectare cu succes este definită ca fiind raportul dintre conectările reuşite de acces la Internet, atunci cînd atît reţeaua de acces cît şi reţeaua IAP sînt disponibile în regim complet de lucru.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

rata de eroare IP – IPER (Internet Protocol Packet Error Rate)

parametrul reprezintă raportul dintre numărul de pachete eronate şi numărul total de pachete expediate.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

rata de pierderi IP – IPLR (Internet Protocol Packet Loss Ratio)

parametrul este definit ca numărul de pachete expediate, dar nerecepţionate la destinaţie sau recepţionate incomplet, raportat la numărul total de pachete expediate.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)