Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Februarie, 2024

Glosar de termeni

cabluri de legătură externă

perechi de fire metalice torsadate care realizează legătura între camera de cabluri a furnizorului, care deserveşte repartitorul principal sau intermediar, şi repartitorul de transfer situat în afara clădirii/spaţiului furnizorului ofertant.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.659 din 04.03.2009, Monitorul Oficial nr.53-54/213 din 13.03.2009)

cabluri de legătură internă

perechi de fire metalice torsadate care realizează legătura între repartitorul principal, pe de o parte, şi camera de cabluri a furnizorului, sau repartitorul de transfer situat în clădirea/spaţiul furnizorului, după caz, pe de altă parte.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.659 din 04.03.2009, Monitorul Oficial nr.53-54/213 din 13.03.2009)

caiet de sarcini

set de cerinţe tehnice, administrative, comerciale şi financiare minime pe care candidatul la concurs trebuie să le îndeplinească, grila de punctaj, obligaţiile minime pe care participantul la concurs va trebui să-şi le asume în cazul în care va fi nominalizat câştigător al concursului, precum şi termenele şi modul în care se pot depune cererile de participare la concurs.
(Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr. 13 din 05. 06. 2012)

calitatea conexiunii convorbirii

calitatea conexiunii convorbirii este o măsurare a calităţii convorbirii end-to-end pentru un discurs conversaţional a serviciului de apel voce.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

cameră de cabluri

incintă de acces la canalizaţia furnizorului utilizată pentru pozarea şi joncţionarea cablurilor de legătură internă şi externă şi verificarea stării cablurilor.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.659 din 04.03.2009, Monitorul Oficial nr.53-54/213 din 13.03.2009)

canal de transmisie

modalitate de transmisie unidirecţională a semnalelor între două puncte.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare, înregistrată la Ministerul Justiţiei, nr.659 din 04.03.2009, Monitorul Oficial nr.53-54/213 din 13.03.2009)

candidat la concurs

persoană juridică sau societate civilă/asociere de persoane juridice care a transmis, în conformitate cu Caietul de sarcini, o cerere de participare la concurs şi a fost înregistrată, în registrul unic de corespondenţă a concursului, pentru participare la concurs.
(Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr. 13 din 05. 06. 2012)

cecograme

trimiteri poştale cecografice prezentate deschise, clişee care poartă însemne ale cecografiei, înregistrări sonore şi pe hîrtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor, dacă sînt expediate de sau către o instituţie pentru nevăzători.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

cedent

titular de licenţă care transmite, printr-un contract de cesiune licenţa deţinută.
(Hotărîrea nr.08 din 25.02.2010 a Consiliului de Administraţie a ANRCETI cu privire la aprobarea procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, Monitorul Oficial 35/138, 12.03.2010)

Centre mobile de comutare (Mobile Switching Center - MSC sau Mobile Telephone Switching Center - MTSO)

comutator telefonic care asigură comutarea apelurilor, mobilitatea managementului şi servicii mobile pentru telefoanele aflate în roaming în interiorul zonei pe care o deserveşte (voce, servicii fax, date, SMS, transferare a apelurilor).
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelornon-geografice pentru reţelele mobile virtuale nr.28 din 21.09.2010)