Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Glosar de termeni

sistem de evidenţă

totalitatea mijloacelor ce asigură ţinerea evidenţei serviciilor publice, inclusiv mijloacele pentru lucrările de secretariat, utilajul tehnico-ingineresc şi aplicaţiile computerizate informaţional-comunicaţionale, ce realizează logica evidenţei, precum şi textele originale, documentaţia de sistem şi de utilizare a acestor aplicaţii computerizate.
(Reglementarea Tehnică „Modul de evidenţă a serviciilor publice electronice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

sistem de radiodifuziune

sistemul de difuziune, destinat pentru formarea şi transmiterea programelor audio.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

sistem de transferuri interne

înseamnă un proces contabil documentat, în care serviciile sau facilităţile furnizate de către o unitate de afaceri ale Furnizorului către alte unităţi sunt tarifate ca şi cum aceste servicii ar fi obiect al furnizării către un Furnizor terţ. Acest sistem e bazat pe decontări între unităţile de afaceri, între activităţi şi între servicii, denumite în continuare decontări interne.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind  implementarea de către S.A.”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune nr.18 din 12.07.2011)

sistem informatic

orice dispozitiv izolat sau ansamblu de dispozitive interconectate ori aflate în legătură care asigură ori dintre care unul sau mai multe elemente asigură, prin executarea unui program, prelucrarea automată a datelor.
(Legea 20/03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, Monitorul Oficial 11-12/17, 26.01.2010)

sistem informaţional

totalitate de mijloace software şi hardware destinate colectării, procesării, păstrării şi furnizării informaţiei şi resurselor informaţionale în vederea susţinerii procesului de adoptare a deciziilor, gestionare şi sporire a transparenţei în cadrul organizaţiei.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

sisteme de gestiune a bazelor de date

un set de mijloace software destinate pentru organizarea şi întreţinerea bazei de date, pentru crearea structurii unei baze noi, completarea bazei respective, redactarea conţinutului şi vizualizarea informaţieiю
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date în procesul de prestare serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

sistemul de circulaţie electronică a documentelor

sistem tehnico-organizatoric ce asigură circulaţia documentelor electronice
(LEGEA cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală Nr.264-XV din 15.07.2004, Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").
 

situaţie dominantă pe piaţă

situaţia exclusivă a agentului economic pe piaţa de mărfuri, care îi dă acestuia, singur sau împreună cu alţi agenţi economici, posibilitatea de a exercita influenţă decisivă asupra condiţiilor generale de circulaţie a mărfii pe piaţa respectivă sau de a împiedica accesul pe piaţă unor alţi agenţi economici. Nu poate fi recunoscută dominantă situaţia agentului economic a cărui cotă pe piaţa unei anumite mărfi nu depăşeşte 35 la sută.
(Legea 1103/30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, Monitorul Oficial 166-168/1205, 31.12.2000)

situaţie excepţională

întrerupere neplanificată a proceselor-business curente condiţionată de întreruperea survenită în activitatea infrastructurii informaţionale.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei a infrastructurii informaţionale pentru autorităţile administraţiei publice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

software

totalitatea programelor sistemului de procesare a informaţiei şi a documentelor de program, necesare pentru exploatarea acestor programe.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)