Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Acte ale instituţiilor internaţionale de specialitate

modified

ERC Recommendation 70-03

Relating to the use of Short Range Devices (SRD)

PDF, 528.78 KB

Regulamentul Telecomunicaţiilor Internaţionale

DOC, 137.5 KB

Recomandarea ITU-T X.121

privind planurile internaţionale de numerotare pentru reţelele publice de date (versiune engleză)

DOC, 363 KB

Recomandarea ITU-T D.117

privind principiile de taxare şi contabilitate pentru serviciile internaţionale Premium Rate (IPRS), (versiune engleză)

PDF, 50.28 KB

Recomandarea ITU-T D.115 (06/2004)

privind principiile tarifare şi de contabilitate pentru Serviciile Internaţionale FreePhone (IFS) (versiune engleză)

PDF, 175.86 KB

Recomandarea Comisiei (2001/310/EC) din 4 aprilie 2001

privind principiile pentru autorităţile implicate în soluţionarea conflictelor utilizatorilor în afara curţii (versiune engleză)

PDF, 109.49 KB

Recomandarea Comisiei (98/257/EC) din 30 martie 1998

privind principiile aplicabile autorităţilor responsabile de soluţionarea în afara curţii a disputelor consumatorilor (versiune engleză)

PDF, 41.2 KB

Recomandarea ITU-T H.323

privind sistemele de comunicaţii multimedia în bază de pachet (versiune engleză)

PDF, 601.21 KB

Recomandarea ITU.T E.164

privind Planul Internaţional de Numerotare a Telecomunicaţiilor Publice (versiune engleză)

PDF, 147.75 KB

Recomandarea ITU-T E.164, supliment 2

Planul Internaţional de Numerotare a Telecomunicaţiilor Publice. Portabilitatea numerelor. (versiune engleză)

PDF, 179.45 KB

Recomandarea ITU-T E.164, supliment 1

Alternative pentru selectarea operatorului şi identificarea reţelelor (versiune engleză)

PDF, 148.5 KB

Recomandarea ITU-T E.155

privind Serviciile Internationale Premium Rate (versiune engleză)

PDF, 121 KB

Recomandarea ITU-T E.154

privind serviciile internaţionale de partajare a costurilor (versiune engleză)

PDF, 139 KB

Recomandarea ITU-T E.118 (05/2006)

privind cardurile de plată internaţionale de telecomunicaţii (versiune engleză)

PDF, 310.35 KB

Documentul de constituire CEPT (versiune engleză)

PDF, 69.61 KB

Mobile Network Code (MNC)

Coduri pentru Reţele Mobile pentru planul internaţional de identificare pentru terminalele mobile şi utilizatorii mobili (în conformitate cu recomandarea ITU-T E.212 (05/2004)), (versiune engleză)

PDF, 236.7 KB

Recomandarea ITU-T E.152

privind serviciile internaţionale freephone (versiune engleză)

PDF, 148.07 KB

Angajamentele specifice ale Republicii Moldova la OMC (versiune engleză)

DOC, 249.5 KB