Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Campania de informare „Cunoaşte-ţi drepturile de consumator al serviciilor de comunicaţii electronice”

De ce am lansat această campanie

ANRCETI a lansat campania respectivă în conferinţa sa de presă din 14 februarie 2014 dedicată noului Regulament cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie ANRCETI nr. 48 din 10.09.2013. Acest act normativ, în vigoare din 15 februarie 2014, stabileşte un set de prevederi noi referitoare la apărarea drepturilor şi intereselor economice legitime ale consumatorilor/utilizatorilor finali ai serviciilor date.

Drept motiv al lansării campaniei respective ANRCETI a invocat gradul insuficient de cunoaştere de către consumatori a drepturilor sale. Rezultatele controalelor efectuate de ANRCETI în anul 2013 au scos în evidenţă faptul că majoritatea absolută a abaterilor comise de furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice vizează interesele legitime ale consumatorilor, iar analiza petiţiilor, apelurilor telefonice adresate ANRCETI de către consumatori, întâlnirile cu ei au arătat că dânşii cunosc nesatisfăcător drepturile sale.

Prin desfăşurarea campaniei de informare, ANRCETI doreşte ca consumatorii să-şi cunoască mai bine drepturile şi să ştie ce au de făcut când se confruntă cu probleme legate de furnizarea şi utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice.

Scopul şi obiectivele campaniei

Scopul campaniei este de a îmbunătăţi nivelul de cunoaştere a drepturilor consumatorilor serviciilor de comunicaţii electronice şi a modalităţilor de apărare a acestor drepturi.

Printre obiectivele principale ale acestei campanii consemnăm formarea unui consumator avizat, pro-activ şi capabil să-şi apere drepturile şi interesele sale legitime, cunoaşterea instrumentelor corecte şi eficiente de protecţie a drepturilor consumatorilor din sectorul comunicaţiilor electronice, încurajarea rezolvării litigiilor dintre consumatori şi furnizori pe cale amiabilă.

Activităţile din cadrul campaniei

Pentru a concretiza activităţile subdiviziunilor ANRCETI în cadrul acestei campanii, directorul instituției a aprobat printr-un ordin Planul de acţiuni pentru desfăşurarea campaniei de informare „Cunoaşte-ţi drepturile de consumator al serviciilor de comunicaţii electronice”.

Documentul cuprinde o serie de activităţi de informare, printre care organizarea conferinţelor de presă, elaborarea şi publicarea pe pagina de Internet a ANRCETI a unui ghid al utilizatorului final, efectuarea unui sondaj de opinie, desfăşurarea a două seminare zonale de informare a furnizorilor despre obligaţiile acestora faţă de utilizatorii finali, mediatizarea acestor activităţi pe pagina electronică a ANRCETI şi în mass-media.

Rezultatele campaniei de informare vor fi făcute publice într-o conferinţă de presă de la începutul anului 2015.

Beneficiile campaniei

ANRCETI are convingerea că în urma acestei campanii de informare vor avea de câştigat toţi consumatorii/utilizatorii finali ai serviciilor de comunicaţii electronice.

Urmărind, în principal, îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a drepturilor consumatorilor din sectorul comunicaţiilor electronice, campania de informare va contribui şi la formarea unei poziţii pro-active a consumatorilor, poziţie care î-i va ajuta să-şi apere drepturile şi interesele lor legitime.

Ultima actualizare: 3/04/2014