Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

Glosar de termeni

serviciu de trimitere recomandată

serviciu poştal a cărui particularitate constă în oferirea unei garanţii împotriva riscurilor de pierdere, furt sau deteriorare a trimiterii poştale, recepţionată fără evaluarea conţinutului, şi în eliberarea expeditorului, după caz, la cerere, a unei dovezi de înmânare a trimiterii poştale şi de distribuire la destinatar.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

serviciu de virament poştal

serviciu de transfer al mijloacelor băneşti de pe contul bancar al expeditorului pe contul bancar al destinatarului.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

serviciu fix

serviciu de radiocomunicaţii între puncte fixe determinate.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu fix prin satelit

serviciu de radiocomunicaţii între staţii de sol, situate în poziţii date, atunci cînd se utilizează unul sau mai mulţi sateliţi. Poziţia dată poate fi un punct specificat, sau orice punct fixat într-o zonă specificată; în unele cazuri, acest serviciu include legăturile între sateliţi, care pot fi, de asemenea, operate în serviciul intersateliţi; serviciul fix prin satelit poate, de asemenea, include liniile fider pentru alte servicii de radiocomunicaţii spaţiale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu informatic

serviciu oferit pe piaţă privind utilizarea şi întreţinerea produselor de program, echipamentelor şi sistemelor informatice
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică, Hotărîrea Guvernului nr.323 din 18.03.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică, Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).
 

serviciu informatic public

serviciu informatic prestat prin intermediul reţelei publice de transport de date
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică, Hotărîrea Guvernului nr.323 din 18.03.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică)
 

serviciu intersateliţi

serviciu de radiocomunicaţii care asigură legături între sateliţi artificiali.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu meteorologic prin satelit

serviciu de explorare a Pămîntului prin satelit, în scopuri meteorologice.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu mobil

serviciu de radiocomunicaţii între staţii mobile şi staţii terestre sau între staţii mobile.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu mobil aeronautic

serviciu mobil între staţii aeronautice şi staţii de aeronavă sau între staţiile de aeronavă, în care pot participa, de asemenea, staţiile ambarcaţiunilor de salvare; staţiile radiobalizelor de localizare a sinistrelor pot participa, de asemenea, la acest serviciu, pe frecvenţele de pericol şi de urgenţă desemnate.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)