Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Glosar de termeni

management discret al accesului

delimitarea accesului între subiectele şi obiectele nominalizate.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei a infrastructurii informaţionale pentru autorităţile administraţiei publice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

managementul bazelor de date

gestionarea bazei de date care include un şir de activităţi care asigură exactitatea, consistenţa, plenitudinea, protecţia şi accesibilitatea datelor în formatul, locul şi intervalul de timp necesar.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date în procesul de prestare serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

marcă poştală

imprimat de valoare emis şi pus în circulaţie exclusiv sub autoritatea statului, ca atribut al suveranităţii acestuia, constituind dovada francării corespunzătoare valorii sale intrinsece atunci cînd este aplicat pe o trimitere poştală în conformitate cu actele Uniunii Poştale Universale.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

mediu

totalitatea de hardware şi software, de comunicaţii de reţea şi proceduri care operează împreună în vederea prestării serviciilor publice.
(Reglementarea Tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

mediul de program

software utilizat pentru întreţinerea aplicaţiilor, precum sînt sistemul operaţional, sistemul de gestionare a bazei de date, mijloacele de elaborare, compilatoarele şi software-ul aplicativ.
(Reglementarea Tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

mediul funcţionării

mediul în care funcţionează sistemul informaţional.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

menţiunea privind sensibilitatea

anumite marcaje ale resurselor şi sistemelor informaţionale, cum sînt de exemplu, gradul de secretizare, categoriile.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

metodă de rutare All Call Query (ACQ) (Solicitarea Tuturor Apelurilor)

metodă de rutare directă a apelurilor de la furnizorul care originează apelurile la furnizorul acceptor în urma interogării bazei de date operaţionale, care va furniza numărul de rutare asociat numărului apelat.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

metodă de rutare Onward Routing (OR) (Rutare Progresivă)

metodă de rutare indirectă a apelurilor de la furnizorul care originează apelurile la furnizorul acceptor, care constă în rutarea apelului de către furnizorul care originează apelul către furnizorul donor iniţial, care va interoga baza de date operaţională şi, pe baza numărului de rutare furnizat de aceasta, va ruta apelul la destinaţie.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

monitorizare

proces de colectare şi analiză a datelor, de prezentare a rapoartelor cu privire la executarea lucrărilor.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)