Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Octombrie, 2021

Date generale

În luna aprilie 2016, ANRCETI a preluat, în conformitate cu prevederile Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (in continuare - Legea nr. 36/2016) atribuțiile de reglementare și supraveghere a pieții serviciilor poștale.

Legea nr.36/2016, în vigoare din 29 aprilie 2016, stabileşte principalele norme şi condiţii de activitate în domeniul comunicaţiilor poştale, cadrul legal pentru furnizarea serviciilor poştale şi asigurarea accesului la serviciul poştal universal, relaţiile dintre furnizorii de servicii poştale şi utilizatorii serviciilor poştale, drepturile şi obligaţiile statului, persoanelor fizice şi juridice în acest domeniu.

Noile responsabilități atribuite ANRCETI prin Legea nr.36/2016 vizează punerea în aplicare a documentelor de politici în domeniul comunicațiilor poștale, implementarea regimului de autorizare generală a furnizării serviciilor poștale, supravegherea și controlul îndeplinirii obligațiilor impuse prin lege furnizorului de serviciu poștal universal și a condițiilor regimului de autorizare generală de către furnizorii de servicii poştale, exercitarea controlului performanţelor serviciului poştal universal şi a controlului respectării standardelor de calitate ale serviciilor prestate, examinarea şi soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor de servicii poştale, precum și a litigiilor dintre furnizorii de servicii poştale.

ANRCETI este, de asemenea, responsabilă de aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal și a tarifelor aplicate pentru utilizarea de către furnizorii poștali a rețelei poștale publice, în conformitate cu metodologia de stabilire a tarifelor aprobată de ANRCETI, de emiterea reglementărilor privind mecanismul de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal, de stabilirea principiilor și regulilor de utilizare a rețelei poștale publice a furnizorului de serviciu poștal universal.

Ultima actualizare: 14/11/2016