Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Informaţie de contact

Adresa:
Bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012,
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

Program:
Luni - Vineri: 8:00 - 17:00
Întrerupere: 12:00 - 13:00

Anticamera:
Tel.: 022 251 317
fax: 022 222 885;
office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

Linie telefonică pentru informare (apel gratuit):
Tel.: 080080080

Persoana responsabilă cu protecția datelor:
tel.: 022 251 323
e-mail: dpo@anrceti.md

Rechezite bancare:

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
MF – TR CHIȘINĂU
BUGETUL DE STAT
IBAN MD11TRPCCC518430A01585AA
BIC TREZMD2X
c/f 1006601003359

 

Ultima actualizare: 1/08/2023