Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Evoluția pieței de comunicații electronice

În conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice, la solicitarea ANRCETI, prezintă, în termenele și la nivelul de detaliere indicate de aceasta, date statistice despre situația pe segmentele de piață pe care dânșii activează.

Pentru a prezenta datele sus-menționate, furnizorii descarcă de pe pagina web oficială a ANRCETI și completează formularele rapoartelor statistice, formulare care au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conținutul formularelor, categoria de furnizori care le completează și termenele de prezentare a acestora sunt descrise în Pagina furnizorului a site-ului oficial al ANRCETI, secțiunea Formulare statistice comunicații electronice. Tot acolo se regăsește și Instrucțiunea privind completarea formularelor de rapoarte statistice, document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011, cu modificările și completările ulterioare.

Informația statistică recepționată și procesată de ANRCETI este utilizată pentru evaluarea tendințelor de pe piața de comunicații electronice, efectuarea analizelor de piață și elaborarea rapoartelor statistice trimestriale şi anuale privind evoluţia acestei pieţe. Rapoartele menționate pot fi consultate în secțiunile Rapoarte statistice trimestriale și Rapoarte statistice anuale ale paginii web oficiale a ANRCETI.

În același timp, în baza datelor statistice despre evoluția serviciilor în bandă largă la puncte fixe în raioanele și municipiile Republicii Moldova,  ANRCETI elaborează anual o hartă electronică care reflectă dezvoltarea acestor servicii în unitățile administrativ-teritoriale ale țării. Datele respective pot fi consultate în secțiunea Harta serviciilor în bandă largă a site-ului ANRCETI.

Informaţii suplimentare le puteți obține la tel: 022 251 354 sau la e-mail: valeriu.soltan@anrceti.md.

Ultima actualizare: 21/08/2018