Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2022

Proiecte aprobate

2022
Nr.
Titlul documentului
Documente adiţionale
1. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 24.02.2022 privind aprobarea tarifelor aplicate pentru utilizarea reţelei poştale publice a Î.S.”Poșta Moldovei” Detalii
2. Hotărârile Consiliului de Administrație privind modificarea Obligaţiilor speciale preventive impuse furnizorilor de rețele de telefonie fixă și mobilă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele de telefonie fixă și mobilă Detalii
3. Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 32 din 22.04.2022 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poştale din sfera serviciului poştal universal furnizate de Î.S.”Poșta Moldovei” Detalii

-