Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Glosar de termeni

bancă de date

sistem tehnico-informaţional ce include una sau mai multe baze de date şi un sistem de dirijare a acestor baze
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică).
 

bandă de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală

bandă de frecvenţe radio destinată exclusiv utilizării în interes guvernamental (apărare, securitate naţională, protecţie civilă, poliţie)
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

bandă de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală

bandă de frecvenţe radio destinată exclusiv utilizării în interes neguvernamental
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

bandă de frecvenţe radio cu utilizare partajată

bandă de frecvenţe radio destinată utilizării în partaj de către utilizatorii guvernamentali şi cei neguvernamentali
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

bază de date

totalitate de date, organizate conform unei structuri conceptuale, ce descriu caracteristicile principale şi raporturile dintre esenţe, destinată unui sau mai multor domenii de aplicare
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică ).
 

bază de date centralizată

sistem informatic care include resursele software, hardware şi de comunicaţii adecvate şi este alcătuit dintr-o bază de date care colectează şi stochează informaţiile într-o formă determinată, precum şi dintr-un set de funcţii care realizează operaţiuni asupra datelor şi asigură comunicarea cu sistemele informatice ale furnizorilor de servicii publice de telefonie la portarea numerelor.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

bază de date operaţională

baza de date, copie a bazei de date centralizate, utilizată în timp real de furnizorul care originează apelul pentru rutarea corectă a apelului sau a altor mesaje către un număr portat
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

bloc de numere

succesiune de numere într-o anumită ordine consecutivă, utilizată în scopul funcţionării unei reţele de comunicaţii electronice sau pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice.
(Regulamentul cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.25 din 03 noiembrie 2008)

BRA (Basic Rate Access)

viteză de acces de bază, include două canale de tip B, fiecare cu o bandă de 64 kbit/s, şi un canal D cu o bandă de 16 kbit/s
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

browser

(din eng. Web browser) reprezintă un produs de program cu ajutorul căruia se poate “naviga” prin site-urile web, adică pentru interpelarea paginilor web din Internet, pentru prelucrarea şi vizualizarea lor şi pentru realizarea trecerii de la o pagină la alta;
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)