Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

Glosar de termeni

serviciu de mişcare a navelor

serviciu de securitate în cadrul serviciului mobil maritim, altul decît serviciul operaţiunilor portuare, între staţiile de coastă şi staţiile de navă, în care mesajele au legătură exclusiv cu mişcarea navelor. Sunt excluse din acest serviciu mesajele care au caracter de corespondenţă publică.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de operaţiuni portuare

serviciu mobil maritim într-un port sau în vecinătatea unui port, între staţii de coastă şi staţii de navă, sau între staţii de navă în care mesajele au legătură exclusiv cu manevrarea, mişcarea şi securitatea navelor şi, în caz de pericol, de securitatea persoanelor.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de plăţi poştale

ansamblu de activităţi ale furnizorilor de servicii poştale privind prestarea:
- serviciului de mandate poştale şi serviciului de virament poştal;
- serviciilor aferente transferurilor de mijloace băneşti;
- serviciilor de intermediere a transferurilor de mijloace băneşti.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

serviciu de poştă rapidă

serviciu poştal care presupune, în mod cumulativ:
- colectarea, recepţionarea trimiterilor poştale cu eliberarea, de către furnizorul de servicii poştale, expeditorului a unui document care atestă data şi ora depunerii, precum şi tariful care nu aduce atingere limitei de preţ a sectorului rezervat;
- transportul cel mai rapid posibil al trimiterii poştale;
- predarea trimiterii poştale, la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

serviciu de radioastronomie

serviciu care implică utilizarea radioastronomiei.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de radiocomunicaţii

serviciu care implică transmisia, emisia şi/sau recepţia de unde radio pentru scopuri specifice de telecomunicaţii. În acest material, în lipsa altor specificaţii, orice serviciu de radiocomunicaţii se referă la radiocomunicaţii terestre.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

serviciu de radiodeterminare

serviciu de radiocomunicaţii în scopul radiodeterminării.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de radiodeterminare prin satelit

serviciu de radiocomunicaţii în scopul radiodeterminării implicînd utilizarea uneia sau mai multor staţii spaţiale. Acest serviciu poate cuprinde şi liniile fider necesare utilizării sale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de radiodifuziune

serviciu de radiocomunicaţii în care emisiile sînt realizate în scopul recepţiei directe de către public; acestea pot include transmisii de sunet, transmisii de (programe de) televiziune şi alte tipuri de transmisii.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

serviciu de radiodifuziune prin satelit

serviciu de radiocomunicaţii, în care semnalele emise, sau retransmise, de către staţii spaţiale, sînt destinate a fi recepţionate direct de către public. În serviciul de radiodifuziune prin satelit, expresia “recepţionate direct” se referă atît la recepţia individuală cît şi la recepţia comunitară.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)