Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Glosar de termeni

serviciu de radiolocaţie

serviciu de radiodeterminare în scopul radiolocaţiei.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de radiolocaţie prin satelit

serviciu de radiodeterminare prin satelit utilizat în scopul radiolocaţiei. Acest serviciu poate conţine, de asemenea, liniile fider necesare funcţionării sale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de radionavigaţie aeronautică

serviciu de radionavigaţie pentru necesităţile aeronavelor şi siguranţa lor în exploatare.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de radionavigaţie aeronautică prin satelit

serviciu de radionavigaţie prin satelit, în care staţiile de sol sunt situate la bordul aeronavelor.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de radionavigaţie maritimă

serviciu de radionavigaţie pentru necesităţile navelor şi siguranţa lor în exploatare.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de reţea inteligentă

serviciu de comunicaţii electronice furnizat prin utilizarea unor platforme de reţea inteligentă, care permite apelarea de către utilizator a unor numere naţionale non-geografice, prevăzute în Planul Naţional de Numerotare, alocate furnizorului reţelei, de regulă se disting următoarele servicii: acces gratuit pentru apelant (Freephone Service), apeluri cu valoare adăugată (Premium Rate Service), apeluri cu cost partajat (Shared Cost Service), servicii furnizate prin cartele preplătite (Prepaid Card Service).
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)

serviciu de securitate

orice serviciu de radiocomunicaţii, utilizat, în mod permanent sau temporar, pentru asigurarea securităţii vieţii umane şi a proprietăţii.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de trimitere contra ramburs

serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

serviciu de trimitere cu predare atestată

serviciu poştal a cărui particularitate constă în faptul că, la recepţionarea trimiterii, expeditorului i se eliberează o chitanţă, trimiterea se înmânează destinatarului contra semnătură, dar nu se oferă garanţii împotriva riscurilor de pierdere, furt sau deteriorare.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

serviciu de trimitere cu valoare declarată

serviciu poştal a cărui particularitate constă în asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului sau deteriorării pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)