Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2024

Glosar de termeni

serviciu public de comunicaţii electronice

serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007, Hotărîrea Guvernului nr.323 din 18.03.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică).
 

serviciu public de telefonie

serviciu pus la dispoziţia publicului de către un furnizor de servicii de comunicaţii electronice, care permite iniţierea sau primirea de apeluri locale, naţionale sau internaţionale, inclusiv prin protocolul IP, accesul la serviciile de urgenţă printr-un număr/numere din cadrul Planului naţional de numerotare sau dintr-un plan internaţional de numerotare
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

serviciu special

serviciu de radiocomunicaţii, nedefinit în altă parte în prezentul capitol, efectuat exclusiv pentru satisfacerea unor nevoi determinate de interesul general, dar care nu este deschis corespondenţei publice.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu universal

set minim de servicii de comunicaţii electronice la un anumit nivel de calitate, disponibile tuturor utilizatorilor finali, la tarife accesibile, indiferent de localizarea lor geografică, potrivit condiţiilor naţionale specifice
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

serviciul public de linii închiriate

este serviciul public de comunicaţii electronice, care oferă o capacitate de transmisie transparentă şi permanentă între două puncte ale reţelelor şi care nu permite posibilitatea comutării la cererea utilizatorilor.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

şir de numere

set de numere consecutive avînd prima cifră comună.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică nr.58 din 21.12.2011)

şir de numere

set de numere consecutive avînd prima cifră comună.
(Regulamentul cu privire la administrarea şi gestionarea Planului Naţional de Numerotare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.25 din 03 noiembrie 2008)

sistem de acces condiţionat

orice modalitate tehnică şi/sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor audiovizuale se poate face în mod restricţionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

sistem de difuziune

sistem, prevăzut pentru formarea şi transmiterea programelor de difuziune nemijlocit populaţiei şi altor utilizatori. În dependenţă de tipul programelor, se disting sisteme de difuziune audio şi televiziune, iar în dependenţă de mediul de propagare - prin fir (cablu) şi prin eter, inclusiv şi prin satelit.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

sistem de difuziune televizată

sistemul de difuziune, destinat pentru formarea şi transmiterea programelor televizate.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)