Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Date generale

Monitorizarea evoluției pieței reprezintă totalitatea acţiunilor, întreprinse de subdiviziunile corespunzătoare din cadrul ANRCETI, care constau în colectarea şi analiza complexă (sistematică și/sau periodică) a informaţiei despre activitățile desfășurate în domeniile de competență, prin prisma cerințelor stabilite de legislația relevantă în vigoare. Astfel, monitorizarea presupune și obţinerea de la agenții economici (furnizorii) care activează în domeniile de competență ale ANRCETI a materialelor necesare, inclusiv, a datelor statistice, copiilor, extraselor din documente, asigurând, după caz, confidenţialitatea lor, în special pentru:

- verificarea de la caz la caz a respectării prevederilor legislației în vigoare (inclusiv, a condițiilor autorizării generale, condițiilor de licență și a altor acte de reglementare);
- elaborarea rapoartelor privind evoluția pieței (rapoartelor statistice trimestriale şi anuale);
- verificarea sistematică sau de la caz la caz a respectării condiţiei privind achitarea plăţilor de reglementare şi monitorizare;
- verificarea de la caz la caz a respectării prevederilor actelor normative în cazul depunerii unei petiţii;
- efectuarea analizei de piaţă.

Ultima actualizare: 13/10/2021