Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Iunie, 2024

Glosar de termeni

date

fapte, noţiuni, fenomene, evenimente, însuşiri, indici, instrucţiuni etc., reprezentate sub o formă convenţională, adecvată comunicării, interpretării sau prelucrării manuale ori cu mijloace automate
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică, Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat )
 

date cu caracter personal

date despre o persoană fizică, ce permit identificarea ei directă sau indirectă
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat , Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică, LEGE Nr. 17 din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal)
 

date de evidenţă

datele de o anumită componenţă despre persoanele, obiectele şi/sau fenomenele de orice natură identificate, care constituie obiectul evidenţei.
(Reglementarea Tehnică „Modul de evidenţă a serviciilor publice electronice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

date informatice

orice reprezentare de fapte, informaţii sau concepte sub o formă adecvată prelucrării într-un sistem informatic, inclusiv un program capabil să determine executarea unei funcţii de către un sistem informatic.
(Legea 20/03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, Monitorul Oficial 11-12/17, 26.01.2010)

date nominative

date al căror ansamblu poate duce la identificarea unei persoane, fără a fi totuşi recunoscută, fiecare în parte, ca identificator
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică)
 

date publice

date la care accesul public este nelimitat
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică)
 

date referitoare la trafic

orice date avînd legătură cu o comunicare transmisă printr-un sistem informatic, produse de acest sistem în calitate de element al lanţului de comunicare, indicînd originea, destinaţia, itinerarul, ora, data, mărimea, durata sau tipul de serviciu subiacent.
(Legea 20/03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, Monitorul Oficial 11-12/17, 26.01.2010)

deranjamente raportate per linie de acces ISDN pe an

o raportare valida de deranjament reprezintă o raportare a întreruperii sau degradării serviciului ce afectează unul sau mai multe canale ISDN şi este atribuită reţelei, necesitînd reparaţie. Aceasta exclude defectarea oricărui echipament terminal.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

deranjamente raportate per linie de acces pe an

un raport de deranjament valid este un raport asupra întreruperii sau degradării serviciului, notificat de către un utilizator şi atribuit reţelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul sau oricărei reţele interconectată cu prima, prin intermediul căreia se transportă apelurile generate de serviciul respectiv. Sînt excluse cazurile în care întreruperea sau degradarea serviciului este cauzată de defectarea unui echipament terminal.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

destinatar

persoană fizică sau juridică pe adresa căreia este expediată o trimitere poştală.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)