Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Iulie, 2019

Programe

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Pentru o mai bună informare a participanților la piețele de comunicații electronice și de servicii poștale, a tuturor reprezentanților interesați ai societății civile, ANRCETI publică, la finele fiecărui an, pe pagina sa web oficială, Programul său de elaborare al actelor de reglementare pentru anul următor, act aprobat de Consiliul de Administraţie. Acest document concretizează principalele proiecte ale actelor de reglementare a domeniilor din sfera de competență a ANRCETI, subiectele și termenele de elaborare și aprobare ale acestor proiecte.

Programele de elaborare ale actelor de reglementare sunt întocmite de către ANRCETI în temeiul legislației în vigoare și al prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016, și au scopul de a asigura transparența în procesul decizional din cadrul ANRCETI și a crea condițiile necesare pentru  participarea tuturor părţilor interesate la acest proces.

Programul de elaborare al actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2018 poate fi consultat în sub-secțiunea Program 2019. Programul respectiv pentru anul 2018 poate fi accesat aici.

Ultima actualizare: 2/01/2019