Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

pagina web, web-site, site

colecţie de publicaţii electronice, numită pagini web, publicate pe serverul web cu folosirea limbajului HTML sau a succesorilor lui. Fiecare web-site şi pagină web dispun de adrese URL distincte, prin intermediul cărora pot fi accesate.
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)

parafă de secretizare

menţiune aplicată pe purtătorul material de informaţii atribuite la secret de stat şi/sau indicată în documentaţia de însoţire a acestuia, care atestă gradul de secretizare a informaţiilor conţinute de purtător.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

parametrii de radiaţie

acei parametri ai sistemului(lor) radiant(e) al(e) emiţătorului de televiziune sau translatorului - care determină zona de serviciu a acestuia, cum sînt: caracteristica de radiaţie a antenei (diagrama în plan H şi V) puterea aparent radiată, riplurile în diagrama de radiaţie, azimuturi, polarizare, înălţimea echivalentă a antenei, puterea maximă admisă (în caz de însumare a mai multor emiţătoare) etc.
(Reglementarea tehnică “Sisteme de televiziune prin eter şi prin cablu. Norme şi parametri”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

participant la concurs

candidat la concurs care a fost admis la etapa de examinare, evaluare şi comparare a ofertelor.
(Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a ANRCETI nr. 13 din 05.06.2012)

perioadă de carantină

perioadă în care, în urma încetării furnizării serviciilor prin intermediul unui număr activat, numărul respectiv nu este transmis altui utilizator/abonat o anumită perioadă de timp.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică nr.58 din 21.12.2011)

permis tehnic

act ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele radio alocate sau asignate
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

Perturbaţie

efectul, asupra recepţiei într-un sistem de radiocomunicaţii, al unei energii nedorite datorate unei emisii, unei radiaţii sau unei inducţii (sau unei combinaţii de emisii, radiaţii sau inducţii), manifestîndu-se printr-o degradare a calităţii transmisiei, o deformare sau o pierdere a informaţiei care ar fi putut fi obţinute în absenţa acestei energii nedorite.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

perturbaţie prejudiciabilă

perturbaţie care compromite funcţionarea unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii de securitate, sau care cauzează o gravă deteriorare a calităţii unui serviciu de radiocomunicaţii funcţionînd conform prevederilor regulamentelor în vigoare, îl jenează sau îl întrerupe în mod repetat.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

perturbaţii admisibile

perturbaţii prognozabile sau observabile, corespunzătoare criteriilor de cantitate a perturbaţiilor şi a criteriilor de superpoziţie, prezentate în Reglementarea dată sau în Recomandările UIT-R sau în Acordurile Speciale, prezentate în Reglementarea dată.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

perturbaţii nocive

Perturbaţiile care compromit funcţionarea unui serviciu de radionavigaţie sau a altor servicii de securitate sau care cauzează o gravă deteriorare a calităţii unui serviciu de radiocomunicaţii funcţionînd conform prevederilor regulamentelor în vigoare, îl jenează sau îl întrerupe în mod repetat.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)