Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Glosar de termeni

serviciu de amator

serviciu de radiocomunicaţii, avînd drept scop autoinstruirea, intercomunicaţiile şi investigaţiile tehnice efectuate de amatori, adică de persoane autorizate legal, interesate în tehnica radiocomunicaţiilor, numai în scop personal şi fără un interes pecuniar.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de amator prin satelit

serviciu de radiocomunicaţii, utilizînd staţii spaţiale situate pe sateliţi ai Pămîntului, în acelaşi scop ca serviciul de amator.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de cercetare spaţială

serviciu de radiocomunicaţii, în care se utilizează, în scopul cercetărilor ştiinţifice sau tehnice, echipamente spaţiale sau alte obiecte spaţiale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de comunicaţii electronice

serviciu furnizat, de regulă, contra plată, care constă în întregime sau în principal în transportul semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice, inclusiv serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de transmisie prin reţelele utilizate pentru difuzarea de programe audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conţinutul informaţiei transmise prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut; de asemenea, nu se includ serviciile societăţii informaţionale (în particular, serviciile de comerţ electronic) care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

serviciu de curierat

colectarea, recepţionarea trimiterilor poştale şi predarea acestora prin intermediul curierului, la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

serviciu de exploatare artificială

serviciu de radiocomunicaţii destinat în exclusivitate exploatării navelor spaţiale; în special pentru urmărire spaţială, telemetrie spaţială şi telecomandă spaţială.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de explorare a Pămîntului prin satelit

serviciu de radiocomunicaţii între staţii de sol şi una sau mai multe staţii spaţiale, care poate include legăturile între staţiile spaţiale, în care:
- informaţiile privind caracteristicile Pămîntului şi ale fenomenelor sale naturale, inclusiv date despre starea mediului, sînt obţinute de la senzori activi sau pasivi situaţi pe sateliţi ai Pămîntului;
- informaţii similare sînt culese de la platforme aeropurtate sau situate pe Pămînt;
- aceste informaţii pot fi distribuite staţiilor de sol, aparţinînd sistemului în cauză;
- poate fi inclusă şi interogarea platformelor. Acest serviciu poate cuprinde, de asemenea, liniile fider necesare exploatării sale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de frecvenţe etalon şi semnale orare

serviciu de radiocomunicaţii, care asigură, în scopuri ştiinţifice, tehnice şi diverse, transmiterea frecvenţelor specificate, a semnalelor orare, sau a ambelor, cu precizie ridicată şi cunoscută, şi care sînt destinate recepţiei generale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de frecvenţe etalon şi semnale orare prin satelit

serviciu de radiocomunicaţii, care utilizează staţii spaţiale aflate pe sateliţi ai Pămîntului, în aceleaşi scopuri ca serviciul de frecvenţe etalon şi semnale orare. Acest serviciu poate cuprinde şi liniile fider necesare exploatării sale.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

serviciu de mandate poştale

serviciu de recepţionare, prelucrare, transportare (transmitere) şi distribuire sau înmânare a mijloacelor băneşti prin reţeaua poştală sau căile de comunicaţii electronice.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)