Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Iulie, 2024

Parametrii de calitate a serviciilor publice de comunicații electronice

În temeiul art.66 alin.(2) şi (3) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 – XVI din 15.11.2007 și în scopul asigurării drepturilor utilizatorilor finali de a beneficia de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile vizând calitatea serviciilor furnizate, Consiliul de Administrație al ANRCETI a aprobat Hotărârea nr. 10 din 28.02.2019 privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului (HCA 10/2019). parametrii de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului care se cer a fi măsuraţi de către furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice accesibile publicului.

În conformitate cu HCA 10/2019 furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice accesibile publicului au obligaţia de a măsura, transmite ANRCETI şi publica pe paginile lor de Internet/afişa la punctele de lucru valorile următorilor indicatori de calitate:

1. Indicatori de calitate administrativi;
2. Indicatori de calitate tehnici pentru:

a) serviciul de transfer al datelor în bandă largă furnizat prin reţele publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată;
b) serviciul de telefonie furnizat prin reţele publice mobile celulare terestre;
c) serviciul de transfer al datelor în bandă largă furnizat prin reţele publice mobile celulare terestre;
d) acoperire radio;
e) disponibilitatea reţelei publice mobile celulare terestre.

Furnizorii publică și transmit ANRCETI valorile indicatorilor de calitate, astfel

Pentru indicatorii prevăzuți la pct. 1 și pct. 2 lit. a), b) și e):

- până la data de 10 august, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie şi 30 iunie;
- până la data de 10 februarie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 iulie şi 31 decembrie

Pentru indicatorii prevăzuți la pct. 2 lit. c) și d) – anual până la data de 06 noiembrie.

ANRCETI verifică gradul de corespundere a valorilor indicatorilor prezentate de furnizorii mobili pentru serviciile de telefonie (voce) și pentru serviciile de transfer al datelor furnizate prin reţele mobile cu informaţia privind calitatea serviciilor prezentată de I.P. „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”.

I.P. „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” efectuează măsurători în conformitate cu Metodologia de măsurare şi evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul reţelelor publice mobile celulare terestre GSM, UMTS şi LTE în benzile de frecvenţe 800, 900, 1800, 2100 şi 2600 MHz, aprobată prin Hotărârea Consiliul de Administrație al ANRCETI nr. 11 din 28.02.2019.

Modelele formularelor tipizate pentru publicarea și prezentarea informaţiei privind valoarea măsurată a parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice pot fi descărcate de pe pagina de Internet a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md/fcat9.

Formularele respective trebuie completate și remise ANRCETI la adresa ei oficială (bd. Ştefan cel Mare 134, mun. Chişinău, MD 2012) în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură, sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată, cu aviz de primire. Suplimentar, formularele completate se remit Agenției la adresa electronică: raport.calitate@anrceti.md.

Informații suplimentare la tel: 022 251 366.

 

Ultima actualizare: 2/02/2023