Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Iulie, 2019

Parametrii de caltate a serviciilor publice de comunicații electronice

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În temeiul art.60 alin.(1) şi (2) din  Legea comunicaţiilor electronice nr. 241 – XVI din 15.11.2007 și în scopul asigurării drepturilor utilizatorilor finali de a beneficia de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile vizând calitatea serviciilor furnizate, Consiliul de Administrație al ANRCETI a stabilit prin Hotărârea nr. 278 din 17.11.2009, cu modificările și completările ulterioare, (în continuare HCA 278/2009) parametrii de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice care se cer a fi măsuraţi de către furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.

Actul menționat stabilește că furnizorii respectivi au obligaţia de a măsura şi publica în oficiile comerciale şi/sau pe paginile lor de Internet informaţiile privind valorile măsurate ale parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice în termenele şi condiţiile stabilite în anexele Hotărârii. Furnizorii care publică informaţiile respective pe paginile lor de Internet vor păstra, pe aceste pagini, cel puţin informaţiile de pe ultimele patru trimestre.

Potrivit prevederilor HCA 278/2009, informaţia trimestrială/anuală privind valorile măsurate ale parametrilor de calitate a serviciilor va fi publicată până la data de 30 a lunii următoare trimestrului de gestiune/anului de gestiune şi prezentată Agenţiei cu 10 zile înainte de data publicării.

Până la finele anului 2015, furnizorii au avut obligația să măsoare parametrii de calitate pentru şapte tipuri de servicii publice: telefonie fixă, acces la internet, comunicaţii electronice furnizate prin intermediul reţelelor pe care se utilizează protocolul IP, comunicaţii electronice furnizate pe reţeaua ISDN, linii închiriate, telefonie mobilă şi televiziune. În urma revizuirii de către Consiliul de Administrație al ANRCETI a HCA 278/2009, operată prin Hotărârea nr.68 din 12.11.2015, numărul serviciilor pentru care se măsoară parametrii de calitate a fost redus de la șapte la următoarele patru servicii:

1) serviciul public de telefonie fixă,
2) serviciul public de acces la Internet,
3) serviciul public de telefonie mobilă,
7) serviciul public de televiziune.

Noua hotărâre a Consiliului de Administrație stabilește că procedura de măsurare, de prezentare la ANRCETI și de publicare a valorilor măsurate ale parametrilor de calitate pentru cele patru tipuri de servicii se pune în aplicare cu începere din trimestrul I al anului 2016.

Modelele formularelor tipizate pentru publicarea și prezentarea informaţiei privind valoarea măsurată a parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 2 din 03.02.2016. Furnizorii pot descărca aceste formulare de pe pagina de Internet a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md/fcat9.

Formularele respective trebuie completate și remise Agenției la adresa ei oficială (bd. Ştefan cel Mare 134, mun. Chişinău, MD 2012) în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură, sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată, cu aviz de primire. Suplimentar, formularele completate se remit Agenției la adresa electronică: raport.calitate@anrceti.md.

Informații suplimentare la tel: 022 251 331.

Ultima actualizare: 17/01/2017