Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Glosar de termeni

servicii de comunicaţii electronice de bază

servicii de telecomunicaţii de utilitate publică, destinate utilizatorilor şi prestate contra plată în interiorul ţării şi în traficul internaţional:
• comunicaţii telefonice rurale, urbane, interurbane şi internaţionale;
• servicii de telegraf şi telex
(Hotărîrea Guvernului nr.323 din 18.03.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică).
 

servicii de plăţi poştale internaţionale

servicii de plăţi poştale privind:
- serviciul de mandate poştale şi serviciul de virament poştal prestate în baza acordurilor internaţionale bilaterale încheiate în conformitate cu Aranjamentul Uniunii Poştale Universale privind serviciile poştale de plată la care Republica Moldova este parte;
- serviciile aferente transferurilor internaţionale de mijloace băneşti;
- serviciile de intermediere a transferurilor internaţionale de mijloace băneşti.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

servicii electronice bancare

administrarea şi operarea conturilor bancare la distanţă, utilizînd în acest scop reţelele informaţionale şi de comunicaţii
(Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").
 

servicii financiare şi de plată

furnizarea serviciilor financiare şi de plată în conformitate cu Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

servicii informaţionale

servicii orientate spre satisfacerea necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor prin intermediul furnizării produselor informaţionale.
(Reglementarea Tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

servicii poştale

servicii destinate publicului, constând în colectarea, ambalarea (în caz de necesitate), sortarea, transportul trimiterilor poştale şi distribuirea sau înmânarea acestora destinatarilor.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

serviciu

reprezintă o prestare de serviciu utilizatorilor interni (alte unităţi de afaceri sau servicii) sau externi (alţi furnizori sau beneficiari de servicii cu amănuntul).
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind  implementarea de către S.A.”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune nr.18 din 12.07.2011)

serviciu armonizat cu caracter social

un serviciu care corespunde unei descrieri comune, accesibil cetăţenilor prin intermediul unui număr cu acces gratuit pentru apelant, care poate fi util vizitatorilor din alte ţări şi care răspunde unor nevoi sociale specifice, care contribuie în special la bunăstarea şi siguranţa cetăţenilor sau ale unor anumite categorii de cetăţeni ori care ajută cetăţenii aflaţi în dificultate.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii privind atribuirea numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx) nr.18 din 12.07.2011)

serviciu asociat

serviciu asociat unei reţele publice de comunicaţii electronice şi/sau unui serviciu public de comunicaţii electronice, care permite şi/sau asigură furnizarea de servicii publice de comunicaţii electronice prin intermediul respectivei reţele şi/sau al respectivului serviciu sau dispune de acest potenţial şi cuprinde, inter alia, conversia numerelor sau sisteme cu o funcţie echivalentă, sisteme de acces condiţionat, ghiduri de programe electronice şi alte servicii, cum ar fi serviciile de identificare, localizare şi prezenţă.
(Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10.03.2016)

serviciu auxiliar meteorologic

serviciu de radiocomunicaţii, destinat observaţiilor şi explorărilor pentru meteorologie, inclusiv hidrologie.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)