Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Glosar de termeni

roaming

posibilitate oferită utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate printr-o reţea publică de telefonie mobilă de a primi şi transmite apeluri telefonice vocale ori transmisii de date sau de a avea acces la alte servicii de comunicaţii electronice atunci cînd aceştia nu se află în aria geografică de acoperire a reţelei respective, prin intermediul unei alte reţele, în urma încheierii unui acord comercial în acest sens între furnizorii de servicii implicaţi
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

sănătate electronică (e-sănătate)

utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în scopul eficientizării şi umanizării serviciilor medicale şi de sănătate publică, lichidării inegalităţii în accesul la serviciile medicale, promovării unui mod sănătos de viaţă şi creşterea responsabilităţii fiecărui cetăţean pentru propria sănătate, asigurării accesului liber la informaţiile cu caracter medical de interes public
(Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").
 

sarcină tehnică

document folosit de client în calitate de mijloc pentru descrierea şi fixarea sarcinilor executate la realizarea contractului.
(Reglementarea Tehnică „Determinarea costului de elaborare şi implementare a sistemelor informaţionale automatizate. Normativele şi estimarea cheltuielilor de lucru”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

secunde sever eronate

o secundă sever eronată (Severely Errored Second – SES) este un interval de o secundă cu o rată de eroare de bit (BER) superioară valorii 10-3
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

securitatea datelor

atribut al datelor ce caracterizează siguranţa lor faţă de evenimente ce le-ar putea afecta integralitatea
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică)
 

securitatea sistemelor informaţionale

stare a sistemelor informaţionale ce asigură utilizarea securităţii la obiectele exploatate la care lipseşte riscul inadmisibil legat de cauzarea prejudiciului persoanei, societăţii şi statului.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

segment de branşament

Segmentul reţelei de acces între premisele abonatului şi o cutie de distribuţie a buclelor de abonat.

semnale de test

semnale cu ajutorul cărora se pot măsura obiectiv, principalii parametri tehnici ai lanţului de transmisie (ori ai emiţătorului TV de imagine etc.) cum sînt: liniaritatea, zgomot, bandă (caracteristica) de frecvenţă, procese tranzitorii, precum şi indicii calitativi caracteristici pentru semnalele TV color, cîştig, faza diferenţială etc. Acestea sînt înserate în semnalul transmis în mod normal, dintr-un generator de semnale de test. Operaţiunea se face la studiou, sau la sursa de program. În general sînt semnale tip, recomandate de C.C.I.R. (Recom.473-4-vol.XII 1986) şi care sînt inserate în liniile 17(330) şi 18(331) - în sistemul TV cu 625 de linii (Recom.472) în timpul programului de televiziune. Măsurătorile cantitative - de control se pot efectua în acest fel, pe toată durata transmisiunii.
(Reglementarea tehnică “Sisteme de televiziune prin eter şi prin cablu. Norme şi parametri”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

semnătură digitală

atribut indispensabil al documentului electronic, obţinut în urma transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii private, destinat să confirme autenticitatea documentului electronic
(LEGEA cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală Nr.264-XV din 15.07.2004, Hotărîrea Guvernului RM nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică").
 

separator de frecvenţe (splitter)

element pasiv, care realizează delimitarea celor două benzi din bucla locală: cea de frecvenţă joasă şi cea de frecvenţă înaltă.
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)