Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Aprilie, 2024

Glosar de termeni

televiziune analogică terestră

sistem de televiziune în care traductorii de emisie generează un semnal electric (semnal video sau semnal de imagine şi sunet), ale cărui valori variază în mod continuu între două limite determinate de luminanţa minimă şi luminanţa maximă a imaginii obiectului, obţinut în benzile de frecvenţe radio VHF şi UHF
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

televiziune digitală terestră

sistem de televiziune în care transformarea directă a imaginii şi sunetului în semnale digitale (succesiune de semnale zero şi unu) şi transformarea inversă a semnalelor digitale în imagini şi sunet au loc chiar la nivelul traductoarelor lumină-semnal (la emisie) şi semnal-lumină (la recepţie) în benzile de frecvenţe radio VHF şi UHF
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

tematica de control

 chestionarul acţiunilor care urmează a fi întreprinse de către specialistul ori grupul de specialişti la efectuarea controlului.
(Regulamentul cu privire la procedura de control în domeniul comunicaţiilor electronice, aprobat prin Hotărîrea ANRCETI nr. 09  din  18.08.2008)

 

terminare de apel

serviciu care asigură transmisia semnalului de la un punct de interconectare către un punct terminal al unei reţele.
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)

timpul de conectare

timpul de conectare (de logare) este perioada stabilirii conexiunii între Test-PC (Calculator Personal) şi Test-Server şi de finalizare, atunci cînd procesul de conectare este încheiat cu succes.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

timpul de răspuns pentru servicii de “operatoare”

timpul de răspuns pentru servicii de “operatoare” reprezintă intervalul de timp dintre momentul în care informaţia de adresă pentru un serviciu de “operatoare” a fost corect recepţionată de către reţea şi momentul în care operatorul uman răspunde utilizatorului apelant pentru a-i furniza serviciul solicitat.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

timpul de remediere a deranjamentelor

timpul de remediere a deranjamentelor reprezintă durata de timp măsurată între momentul în care deranjamentul a fost raportat la adresa publică indicată de către furnizor şi momentul în care elementul serviciului sau serviciul reclamat a fost readus la parametrii normali de funcţionare.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

timpul necesar pentru începerea furnizării serviciului

timpul necesar pentru începerea furnizării serviciului public de telefonie este reprezentat de intervalul de timp cuprins între momentul primirii de către furnizorul de servicii publice de telefonie a cererii de furnizare a serviciului şi momentul în care acest serviciu devine disponibil pentru utilizatorul final care a formulat cererea. Se vor lua în considerare numai cererile pentru care există condiţii tehnice de instalare.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

ţinerea registrului

totalitatea măsurilor cu caracter tehnic îndreptate spre asigurarea funcţionării complexului tehnic de program şi administrarea resursei informaţionale a sistemului informaţional automatizat.
(Legea 71/22.03.2007 cu privire la registre, Monitorul Oficial 70-73/314, 25.05.2007)

titular al certificatului cheii publice

persoana fizică pe numele căreia centrul de certificare a cheilor publice a eliberat certificatul cheii publice şi care deţine cheia privată corespunzătoare, ce permite crearea semnăturii digitale proprii (semnarea documentului electronic)
(LEGEA cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală Nr.264-XV din 15.07.2004).