Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

Glosar de termeni

Unitatea de afaceri „vînzare cu amănuntul a serviciilor de reţea fixă”

totalitatea activităţilor care implică furnizarea serviciilor către utilizatorii finali, care pot fi utilizatori individuali (persoane sau gospodării) sau utilizatori de afaceri (inclusiv instituţii ce nu sunt utilizatori individuali). Unitatea de afaceri „vînzare cu amănuntul a serviciilor de reţea fixă” este denumită în continuare vînzare cu amănuntul. Secţiunea 3.2 indică nivelul minim de detaliere care trebuie aplicat acestei unităţi de afaceri. Costurile alocate pentru vînzarea cu amănuntul a serviciilor de telefonie fixă vor cuprinde şi comisioanele de transfer intern aferente utilizării resurselor de reţea sau a serviciilor prestate de către afacerile cu ridicata (serviciile de telefonie fixă, accesul la serviciile de telefonie fixă) precum şi costurile legate de achiziţionarea de la alţi furnizori a serviciilor de interconectare şi acces relevante, costuri de marketing şi de facturare asociate prestării serviciilor de reţele fixe utilizatorilor finali.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind  implementarea de către S.A.”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune nr.18 din 12.07.2011)

URL

Uniform Resource Locator sau adresă unitară pentru localizarea resurselor – este soluţia aleasă de W3C (World Wide Web Consortium) pentru specificarea unei resurse (pagini) a Internetului.
(Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.355 din 8 mai 2009, Monitorul Oficial nr.92-93/407 din 15.05.2009)

utilizare nomadă

modalitate de accesare a serviciilor de comunicaţii electronice de către utilizatorii finali în mişcare prin care locaţia punctului terminal nu este legată de un punct fizic geografic în cadrul reţelei, dar rămânând fixă în timpul când comunicaţia efectiv are loc.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelor independente de locaţie în reţelele publice de comunicaţii electronice nr.20 din 04.08.2011)

utilizator

persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită servicii publice de comunicaţii electronice.
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007)

persoană fizică sau juridică care beneficiază de servicii poştale în calitate de expeditor sau destinatar.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)
 

utilizator de informaţie

persoană fizică sau persoană juridică ce efectuează acţiuni de prezentare, primire, păstrare şi alte acţiuni de utilizare a informaţiei documentate în sistem informaţional automatizat
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).
 

utilizator final

orice utilizator, cu excepţia acelora care furnizează reţele sau servicii publice de comunicaţii electronice
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).

 

variaţia întîrzierii IP – IPDV (Internet Protocol Packet Delay Variation)

pentru o pereche de pachete IP acest parametru reprezintă diferenţa între întîrzierea pe un sens, măsurată pentru două pachete consecutive.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

viteza de transmisie a datelor obţinute

viteza de transmisie a datelor este definită ca rata de transmisie de date, care este realizată separat de descărcarea şi încărcarea fişierelor specifice testate între un web site şi calculatorul unui utilizator.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

VoIP (Voice over IP)

voce peste protocol Internet, este o tehnologie alternativă la reţelele tradiţionale de voce prin care legăturile telefonice se realizează folosind pentru transport reţelele de date cu protocol Internet.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

vulnerabilitate

punctul slab din sistem, a cărui utilizare poate provoca funcţionarea neadecvată a sistemului.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)