Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

Glosar de termeni

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie ANRCETI nr. 14/1 din 27.04.2010 privind stabilirea principiilor Metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare)

unde radio

unde electromagnetice cu frecvenţe cuprinse între 9 kHz şi 3000 GHz, care se propagă în spaţiu fără ghidare artificială.
(Reglementarea tehnică "Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora", aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1274 din 23 noiembrie 2007)

unde radioelectrice sau unde herţiene

unde electromagnetice a căror frecvenţă este prin convenţie, mai mică decît 3000 GHz, propagîndu-se în spaţiu fără ghid artificial.
(Tabelul Naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, aprobat de Comisia de Stat pentru Frecvenţe Radio la 27.04.2000 cu modificările din 25.05.2010)

unitate de afaceri

un grup sau set distinct de activităţi ale Furnizorului, realizate pentru producerea sau comercializarea anumitor grupuri de produse/servicii. O unitate de afaceri cuprinde toate resursele, activităţile şi procesele legate de aplicarea acestor resurse pentru a crea servicii/produse şi pentru a furniza asemenea servicii (produse) altor unităţi de afaceri, altor furnizori sau utilizatori. Expresia ”unitate de afaceri” în prezentele instrucţiuni nu neapărat reflectă o entitate separată efectivă sau o unitate în cadrul Furnizorului.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind  implementarea de către S.A.”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune nr.18 din 12.07.2011)

unitate de drept

persoană fizică acţionînd în bază de licenţă ori patentă de întreprinzător, persoană juridică sau o totalitate a unor astfel de persoane cu orice formă juridică de organizare, înregistrate în modul stabilit de lege
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).
 

Unitatea de afaceri "vînzare cu amănuntul a serviciilor mobile"

toate elementele de reţea şi activităţile implicate la prestarea serviciilor mobile către utilizatorii finali. Secţiunea 3.3 de mai jos descrie o listă minimă a serviciilor din cadrul acestei unităţi de afaceri ce trebuie reflectate. Costurile alocate vînzării cu amănuntul a serviciilor mobile trebuie să includă şi comisioanele de transfer intern aferente utilizării resurselor de reţea sau serviciilor prestate de către afacerile cu ridicata (Reţea Mobilă, dar şi Reţea de bază, de exemplu pentru acordarea liniilor de transmisie sau servicii de terminare a apelurilor), servicii de interconectare furnizate de alţi furnizori, precum şi costurile de marketing şi facturare asociate prestării serviciilor mobile utilizatorilor finali.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind  implementarea de către S.A.”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune nr.18 din 12.07.2011)

Unitatea de afaceri „alte activităţi”

totalitatea activităţilor care nu sunt cuprinse în unităţile de afaceri sus menţionate (reţea de acces, reţea de bază, vînzare cu amănuntul a serviciilor de reţea fixă, reţea mobilă, vînzarea cu amănuntul a serviciilor mobile). Rapoartele financiare vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat asociate acestor activităţi. Această unitate de afaceri va cuprinde activităţile care au legătură cu producerea, vînzarea, închirierea sau întreţinerea echipamentelor, facturarea utilizatorilor finali realizată în beneficiul altor Furnizori şi alte activităţi care nu au legătură cu furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. Unitatea de afaceri „alte activităţi” este denumită în continuare alte activităţi.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind  implementarea de către S.A.”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune nr.18 din 12.07.2011)

Unitatea de afaceri „reţea de acces fixă”

totalitatea activităţilor prin care se furnizează pe pieţe cu ridicata, atît intern prin intermediul autofurnizărilor, cît şi celorlalţi furnizori, servicii de conectare a utilizatorilor finali cu reţeaua de bază a Furnizorului sau cu alte echipamente de acces şi transport ale Furnizorului sau ale altor Furnizori. Unitatea de afaceri „reţea de acces fixă” este denumită în continuare reţea de acces.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind  implementarea de către S.A.”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune nr.18 din 12.07.2011)

Unitatea de afaceri „reţea de bază”

totalitatea activităţilor prin care se furnizează pe pieţe cu ridicata, atît intern prin intermediul autofurnizărilor, cît şi extern altor furnizori, o serie de servicii de interconectare pentru ca utilizatorii unui Furnizor să poată comunica cu utilizatorii aceluiaşi Furnizor sau ai unui terţ, ori să acceseze serviciile furnizate de un terţ. Serviciile şi activităţile din această unitate de afaceri includ transportul comutat al apelurilor (servicii de iniţiere, terminare şi tranzit de apeluri), serviciile de linii închiriate şi serviciile de transmisiuni de date. Unitatea de afaceri „reţea de bază” este denumită în continuare reţea de bază.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind  implementarea de către S.A.”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune nr.18 din 12.07.2011)

Unitatea de afaceri „reţea mobilă”

totalitatea activităţilor care ţin de furnizarea serviciilor cu ridicata prin intermediul reţelei mobile. În continuare această unitate de afaceri este numită reţea mobilă.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind  implementarea de către S.A.”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune nr.18 din 12.07.2011)