Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Glosar de termeni

produs informaţional

informaţie documentată prelucrată în conformitate cu necesităţile utilizatorilor şi prezentată sub formă de produs;Notă.Produse informaţionale sînt software-ul, bazele şi băncile de date şi altă informaţie.
(Reglementarea Tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

produse program (software)

totalitate sau o parte a programelor, procedurilor, regulilor şi documentelor asociate ale unui sistem de prelucrare a informaţiei
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică)
 

profilul protecţiei

document cu o structură riguroasă, în care sînt prevăzute cerinţele securităţii pentru o anumită clasă de mijloace software.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

program (program pe calculator)

secvenţă de declaraţii şi instrucţiuni ale unui limbaj de programare, lansată într-un mediu operaţional al calculatorului, pentru îndeplinirea anumitelor funcţii ori soluţionarea unor probleme
(Legea Nr.1069-XIV din 22.06.2000 cu privire la informatică)
 

proprietar al obiectelor bazelor de date

subiectul care exercită dreptul de posesiune şi folosinţă asupra obiectelor menţionate şi care este învestit cu împuterniciri depline în privinţa obiectului.
(Reglementarea tehnică “Asigurarea securităţii informaţiei bazelor de date în procesul de prestare serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010)

proprietar al resurselor şi sistemelor informaţionale, al tehnologiilor şi mijloacelor de asigurare a acestora

subiectul care exercită dreptul de posesiune, folosinţă şi dispoziţie asupra obiectelor indicate şi realizează împuternicirile de administrare în limitele stabilite de legislaţia în vigoare.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

protecţia datelor

totalitate de activităţi tehnico-organizaţionale, de mijloace software şi hardware şi acte normative, utilizate pentru păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi accesibilităţii informaţiei, precum şi pentru asigurarea negării.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

protecţia radiocomunicaţiilor

Ansamblul măsurilor tehnice, organizatorice şi administrative luate în scopul eliminării totale sau a reducerii perturbărilor sub nivelul la care acestea ar afecta calitatea radiocomunicaţiilor.
(Reglementarea tehnică “Radiocomunicaţii şi radiodifuziune. Utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe şi evitarea perturbaţiilor nocive”, aprobată prin ordinul MDI nr.52 din 28.04.2007, Monitorul oficial nr.74-77/353 din 01.06.2007)

protecţie criptografică

protecţia proceselor informaţionale împotriva tentativelor orientate spre abaterea proceselor informaţionale de la condiţiile normale de desfăşurare.
(Reglementarea Tehnică „Asigurarea securităţii informaţionale la prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

PSTN (Public Telephone Switched Network)

reţea telefonică publică comutată, reprezintă o reţea analogică de comunicaţii electronice, accesul la care se efectuează prin echipamente terminal (mini staţii telefonice, echipamente de transmisii de date cu o viteză de 33.6 kbit/s).
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)