Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Februarie, 2024

Glosar de termeni

publicaţie periodică

ziar, revistă, almanah, buletin sau altă publicaţie cu o denumire permanentă, care apare de două sau de mai multe ori pe parcursul unui an.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

publicitate prin poştă

trimiteri poştale care urmează să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de publicitate sau de marketing care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi numărului de identificare a destinatarului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin poştă:
- facturile, chitanţele, situaţiile financiare şi alte mesaje cu un conţinut diferit;
- trimiterile poştale care conţin, în afară de publicitate prin poştă, alte trimiteri în acelaşi ambalaj.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

punct de acces

interfaţă fizică situată la nivelul unui repartitor principal sau repartitor intermediar din cadrul reţelei de acces a furnizorului, la nivelul căreia se poate realiza accesul la această reţea.
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)

instalaţii fizice, inclusiv cutiile poştale, puse la dispoziţia publicului fie pe drumuri publice, fie în localurile furnizorului de serviciu poştal universal, prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse de utilizatori în reţeaua poştală publică.
(Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016)

punct de interconectare

punct fizic al unei reţele publice de comunicaţii electronice, utilizat pentru interconectarea altei reţele publice de comunicaţii electronice, care asigură interoperabilitatea reţelelor şi/sau serviciilor furnizate.
(Regulamentul cu privire lainterconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)

punct de prezenţă a abonatului

sediu/domiciliu al abonatului, unde se conectează echipamentul terminal al acestuia.
(Regulamentul cu privire la interconectare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.12 din 31 ianuarie 2009)

punct de semnalizare (Signalling Point – SP)

nod dintr-o reţea de semnalizare care generează şi recepţionează mesaje de semnalizare, sau transferă mesaje de semnalizare de la o linie de semnalizare către alta, sau îndeplineşte ambele funcţii menţionate.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de  administrareaa codurilor punctelor de semnalizare nr.27 din 21.09.2010)

punct de semnalizare internaţional (International Signalling Point – ISP)

punct de semnalizare aparţinînd reţelei de semnalizare la nivel internaţional, utilizat pentru rutarea mesajelor de semnalizare la nivel internaţional.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de administrareaa codurilor punctelor de semnalizare nr.27 din 21.09.2010)

punct de semnalizare naţional (National Signalling Point – NSP)

punct de semnalizare aparţinînd reţelei de semnalizare la nivel naţional utilizat pentru rutarea mesajelor de semnalizare la nivel naţional.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii de administrareaa codurilor punctelor de semnalizare nr.27 din 21.09.2010)

punct terminal al reţelei

punct fizic la care abonatului i se oferă accesul la o reţea publică de comunicaţii electronice; pentru reţelele în care se utilizează comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de reţea care poate fi asociată cu numărul atribuit abonatului sau cu numele abonatului
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

puncte de control al serviciului (Service Control Points - SCP)

componentă standardizată a sistemului telefonic al Reţelei Inteligente IN (Intelligent Networks) utilizat pentru controlul serviciului.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea condiţiilor speciale de licenţă privind utilizarea numerelornon-geografice pentru reţelele mobile virtuale nr.28 din 21.09.2010)