Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Glosar de termeni

piaţă adiacentă

piaţă ce are legătură strînsă cu o altă piaţă luată ca reper. Legătura strînsă între pieţe se poate manifesta atît pe orizontală (de exemplu: între pieţe cu amănuntul), cît şi pe verticală (de exemplu: între pieţe cu amănuntul şi cele cu ridicata).
(Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.55 din 29 decembrie 2008)

piaţă cu amănuntul

piaţă de produse destinate utilizatorilor finali.
(Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.55 din 29 decembrie 2008)

piaţă cu ridicata

piaţă de produse destinate a fi utilizate de către alţi furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice în calitate de intrări pentru a-şi crea propriile servicii pe o piaţă cu amănuntul sau pe o piaţă cu ridicata.
(Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.55 din 29 decembrie 2008)

piaţă geografică relevantă

zonă în care sînt localizaţi furnizorii produselor din piaţa relevantă a produsului, în care condiţiile de concurenţă sînt suficient de omogene şi care poate fi delimitată de arii geografice vecine datorită unor condiţii concurenţiale diferite.
(Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.55 din 29 decembrie 2008)

piaţă relevantă

piaţă din sectorul comunicaţiilor electronice obţinută prin raportarea pieţei relevante a produsului la piaţa geografică relevantă, ale cărei caracteristici pot justifica impunerea de către Agenţie a unor obligaţii specifice preventive în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă pe acea piaţă.
(Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.55 din 29 decembrie 2008)

piaţă relevantă a produsului

acea piaţă a produselor considerate de utilizatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, caracteristicilor fizice şi funcţionale, şi preţului.
(Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.55 din 29 decembrie 2008)

PIN (Personal Identification Number)

număr personal de identificare
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

Ping

instrument de reţea folosit pentru a verifica dacă un anumit calculator poate fi accesat prin intermediul unei reţele de tip IP. Ping trimite mesaje ICMP “echo request” (solicitare de răspuns) prin pachete adresate host-ului vizat şi aşteaptă răspunsul la aceste mesaje venite sub formă de răspunsuri ICMP “echo response” de la hostul destinaţiei. Transmiţînd periodic astfel de pachete şi calculînd întîrzierea cu care ajung răspunsurile, ping estimează timpul de round-trip, precum şi rata de pierdere a pachetelor din host-uri. (Un program ce returnează o cerere lansată de către un computer conectat la o reţea informatică pentru a determina dacă un anumit computer este conectat la resursele comune).
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

Plan naţional de numerotare

document oficial care stabileşte repartizarea resurselor de numerotare, precum şi structura şirurilor de numere utilizate în reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007).
 

portabilitatea numărului

posibilitatea unui abonat de a-şi păstra numărul atunci cînd schimbă furnizorul de servicii publice de telefonie.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)