Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Glosar de termeni

PRA (Primary Rate Access)

acces cu viteză primară, include un număr mai mare de canale de tip B precum şi de un canal D cu o lăţime a benzii de 64 kbit/s.
(Hotărîrea Consiliului de administraţie ANRCETI privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice nr. 278 din 17.11.2009)

prelucrarea datelor cu caracter personal

orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal la colectare, înregistrare, organizare, stocare, precizare, adaptare, modificare, excludere, consultare, acordare a accesului, utilizare, transmitere, difuzare, blocare sau distrugere
(LEGE Nr. 17 din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal)
 

prestarea serviciilor publice

ansamblu de procese interconexe orientate spre realizarea obiectivelor – interacţiunea dintre subiecţii guvernării electronice ce se realizează pe două contururi clare – intern şi extern, care comunică între ele prin intermediul portalului guvernamental.
(Reglementarea Tehnică „Prestarea serviciilor publice electronice. Cerinţe tehnice”, aprobată prin ordinul MTIC nr. 94 din 17.09.2009)

prestator de servicii armonizate cu caracter social

persoana căreia furnizorul îi transmite un număr naţional scurt de forma 116(xxx), prin intermediul căruia oferă un serviciu armonizat cu caracter social.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI pentru aprobarea Procedurii privind atribuirea numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european cu caracter social de forma 116(xxx) nr.18 din 12.07.2011)

preţ monopolist jos (dumping)

preţ mai mic decît preţul de cost al mărfii la care agentul economic cu situaţie dominantă pe piaţă o vinde pentru a-i înlătura pe concurenţi sau pentru a-şi majora cota pe piaţa mărfii respective.
(Legea 1103/30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, Monitorul Oficial 166-168/1205, 31.12.2000)

preţ monopolist ridicat

preţ exagerat al mărfii agentului economic la care acesta o vinde, profitînd de situaţia sa dominantă pe piaţă.
(Legea 1103/30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, Monitorul Oficial 166-168/1205, 31.12.2000)

proces de deconectare

procesul prin care un număr portat este returnat furnizorului donor iniţial, ca urmare a încetării contractului dintre abonat şi furnizorul acceptor cu privire la furnizarea de servicii publice de comunicaţii electronice prin intermediul numărului respectiv.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

proces de portare

proces cuprins între momentul primirii de la un abonat a cererii de portare a numărului şi momentul în care apelurile pot fi finalizate cu succes de la/spre numărul portat.
(Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Regulamentului privind portabilitatea numerelor nr.34 din 01.12.2011)

proces informaţional

proces de colectare, prelucrare, acumulare, păstrare, actualizare şi furnizare către utilizator a informaţiei documentate
(Legea nr.467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat).
 

produs

un produs sau serviciu din sectorul comunicaţiilor electronice. Termenii de produs şi serviciu sînt interschimbabili.
(Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.55 din 29 decembrie 2008)