Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Glosar de termeni

putere semnificativă pe piaţă

situaţie în care un furnizor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice pe o anumită piaţă relevantă, fie individual, fie împreună cu alţi asemenea furnizori, se bucură de o poziţie echivalentă unei poziţii dominante.
(Legea comunicaţiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007, Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.55 din 29 decembrie 2008)